Procedures

De Nederlandse Handboog Bond (NHB) heeft zich geconformeerd aan de NOC*NSF doelstelling om zo goed mogelijk te presteren tijdens grote internationale toernooien en de daarbij behorende Top-10 ambitie. Naar titel toernooien (EK, WK, EJK, WJK),  World Cups en Youth Cups worden sporters uitgezonden die volgens de technische staf van de NHB een groot prestatiepotentieel hebben. Ofwel, kanshebbers op een goede eindklassering.

Dit is te allen tijde het uitgangspunt van de selectieprocedure.

Het opstellen van de selectieprocedure en het aanwijzen van deelnemers aan internationale wedstrijden en kampioenschappen geschiedt onder verantwoordelijkheid van de Algemeen Directeur die wordt geadviseerd door de technische staf.

De technische staf bestaat uit  , Ron van der Hoff (BC Senioren Olympisch), Marcel van Apeldoorn (BC Senioren Compound), Emiel Custers (BC JO), Jacqueline van Rozendaal (Assistent Coach) en Willem van de Worp (Programmamanager Topsport).