Hans Blüm heeft op 28 Augustus j.l. van de secretaris van de NHB, Henk Miltenburg, de gouden bondsspeld gekregen voor zijn jarenlange bijdrage aan het opleidingstraject van de NHB.

Hans is sinds 1991 nauw betrokken geweest bij het ontwikkelen en het geven van trainersopleidingen binnen de Nederlandse Handboog Bond. In zijn rol als docent, hoofddocent en cursusleider heeft hij in de beginjaren de opleiding handboogtrainer A en B vorm gegeven. Sinds toetreding tot de commissie opleidingen in 2010 heeft de gediplomeerd trainer zich gericht op het ontwikkelen van de trainersopleidingen HBT-3 en HBT-4 zoals we deze vandaag de dag kennen.

De Nederlandse Handboog Bond is Hans zeer erkentelijk voor zijn jarenlange gepassioneerde inzet voor het vak van handboogtrainer. Mede dankzij de inzet van Hans zijn vele verenigingen in het land voorzien van een gediplomeerd en kundig trainer die de talenten van onze sport voorbrengen.