Reactie op nieuwsberichten KNLTB en KNVB

Deze week verschenen er in diverse media berichten over het gebruik van ledengegevens van de KNLTB (tennisbond) en KNVB (voetbalbond) door commerciële partijen. Een aantal leden heeft hier inmiddels vragen over gesteld aan het bondsbureau. Met dit bericht geven wij in één keer antwoord op uw vragen.

De Nederlandse Handboog Bond heeft nog nooit ledengegevens verkocht aan commerciële en/of private partijen. Dat zijn we ook niet van plan. Een situatie als bij de KNLTB en KNVB zal zich dan ook bij de NHB niet voordoen.
De NHB is zich bewust van de privacyregelgeving, die dit voorjaar nadrukkelijk in de schijnwerpers stond, met de introductie van de AVG. Wij denken op dit moment volledig aan de eisen van de AVG te voldoen. Dat monitoren we ook constant. Wij willen immers niet dat de gegevens van onze leden in verkeerde handen komen.

Belangrijk is echter te weten dat het gebruik maken van data nadrukkelijk op de agenda staat in de sportwereld, dus ook binnen de handboogsport. Met het gebruik maken van data zouden we leden en potentiële leden beter en gerichter kunnen bereiken. De NHB zal echter data alleen gebruiken binnen de mogelijkheden die wet- en regelgeving bieden.

Voor de korte termijn is het eenvoudig; situaties zoals bij de KNLTB en KNVB kunnen bij de NHB niet naar voren komen, omdat gegevens van NHB-leden nooit zijn doorverkocht.

Arnoud Strijbis
Algemeen Directeur NHB