De bondscontributie blijft gelijk en wordt dus niet verhoogd. Omdat er in 2017 een eenmalig financieel overschot was door met name minder uitgaven aan personele kosten is er ruimte om voor het jaar 2019 af te wijken van het geldende beleid. De bondsraad heeft besloten niet over te gaan tot indexatie van de contributiebedragen. Hiermee wordt een signaal afgegeven aan alle leden van de NHB. De Bond wil er zijn voor alle leden, jong en oud, in elke discipline. Bovendien loopt er op dit moment het gesprek over de toekomstige structuur van de NHB. Daarbij hoort ook dat er gekeken wordt naar de lidmaatschappen die de Bond aanbiedt en welke voordelen aan het lidmaatschap zijn verbonden.

De contributiebedragen voor 2019 zijn dus als volgt:
Jaarcontributie leden t/m 17 jaar € 29,00
Jaarcontributie leden 18 jaar en ouder € 58,00
Jaarcontributie leden 75 jaar en ouder en 40 jaar of langer lid  € 5,00
Jaarcontributie Vereniging € 58,00 
Na 1 juli worden de bedragen voor nieuwe aanmeldingen gehalveerd.