Op zaterdag 21 september 2019 wordt wederom een Workshop Verenigingsscheidsrechter gegeven.
Wil je hier aan deelnemen? Maak dan eerst hier de toelatingstest. Rond je deze toets met succes af (eindcijfer ≥6,0), dan krijg je vervolgens de mogelijkheid om jezelf in te schrijven voor de genoemde Workshop. Aan de hand van de ontvangen aanmeldingen wordt een centraal gelegen cursuslocatie gekozen.

In januari 2020 wordt weer een opleiding tot Bondsscheidsrechter gehouden. Dit om een directe doorstroom van Verenigings- naar Bondsscheidsrechter mogelijk te maken. De exacte datum van de Bondsscheidsrechtersopleiding wordt binnenkort op deze website bekendgemaakt.
Verdere informatie rondom de NHB-scheidsrechtersopleidingen vind je in onderstaand artikel.

Scheidsrechters zijn onmisbaar in de sport. Zij zorgen ervoor dat wedstrijden via de regels verlopen en dat de juiste procedures gevolgd worden. Ook de handboogsport heeft behoefte aan goedopgeleide scheidsrechters. De NHB leidt scheidsrechters op en wel, op twee niveaus. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen Bondsscheidsrechters en Verenigingsscheidsrechters . Maar wat zijn nu precies de verschillen tussen beide opleidingen? Dat lees je hier.

Bondsscheidsrechter (SR4)
Bondsscheidsrechters zijn al sinds mensenheugenis actief op de Nederlandse handboogbanen. Je herkent ze aan de rode scheidsrechterspolo’s van de NHB. Alle A-statuswedstrijden en Nederlandse Kampioenschappen, in alle disciplines, worden in goede banen geleid door deze groep scheidsrechters. De genoemde wedstrijden staan altijd onder leiding van één Hoofdscheidsrechter en, afhankelijk van het aantal wedstrijdbanen, kan hij/ zij geassisteerd worden door één of meerdere collega-scheidsrechters.

De Hoofdscheidsrechter
De Hoofdscheidsrechter is evenals zijn collega’s een Bondsscheidsrechter, maar heeft rondom een wedstrijd wat extra taken. Zo neemt hij/zij in de week voorafgaand aan een wedstrijd contact op met de organiserende vereniging en inventariseert of er bijzonderheden zijn aangaande de wedstrijd. Als er bijzonderheden te melden zijn, stelt de Hoofdscheidsrechter zijn collega-scheidsrechter hier persoonlijk van op de hoogte.
Na afloop van de wedstrijd is de Hoofdscheidsrechter ook verantwoordelijk voor de administratieve afhandeling van de wedstrijd. Er wordt een standaard wedstrijdformulier ingevuld, de Hoofdscheidsrechter schrijft een persoonlijke evaluatie van de wedstrijd en eventuele recordaanvragen of prestatiespeld-aanvragen worden op een daarvoor bestemd formulier genoteerd. Deze administratie wordt verstuurd naar de NHB.

Scheidsrechterstaken
Vóór aanvang van de wedstrijd controleren scheidsrechters of de banen veilig en reglementair zijn, controleren de uitrusting van de sporters, bewaken de voortgang van de wedstrijd, grijpen in bij (mogelijk) onveilige situaties en last but not least: zij beoordelen scores van geschoten pijlen.

Vergoeding Bondsscheidsrechters
Voor het leiden van wedstrijden ontvangen Bondsscheidsrechter een kleine vergoeding en een dekkende onkostenvergoeding. Een gedeelte van deze kosten betaalt de NHB uit eigen middelen en  een gedeelte wordt doorbelast aan de organiserende vereniging.

Verenigingscheidssrechter (SR3)
Zoals gezegd zijn de Bondsscheidsrechters actief in het hoogste segment van de handboogwedstrijden; de A-statuswedstrijden en Nederlandse Kampioenschappen. Het gros van de wedstrijden wordt echter op een lager niveau geschoten. Denk hierbij aan interne clubcompetities, uitwisselingswedstrijden of wedstrijden uit de NHB Regiocompetitie Indoor & 25m1p.
Ook bij dit soort wedstrijden staan veiligheid, sportiviteit en plezier natuurlijk hoog in het vaandel. Stuk voor stuk aspecten waar een scheidsrechter een belangrijke bijdrage aan kan leveren.

Speciaal voor wedstrijden uit dit segment is de opleiding Verenigingsscheidsrechter in het leven geroepen. Tijdens deze opleiding wordt aandacht besteed aan reglementsartikelen die relevant zijn voor dit soort wedstrijden. De opleiding Verenigingsscheidsrechter is qua theorie dan ook minder zwaar dan de opleiding Bondsscheidsrechter.

Meerwaarde voor verenigingen
Het in huis hebben van een (Vereniging)scheidsrechter is voor handboogverenigingen in meerdere opzichten interessant.
1. Op de eerste plaats draagt het natuurlijk bij aan de kwaliteit van de wedstrijd(en) die jouw vereniging organiseert. Veiligheid en een eerlijk verloop van de wedstrijd zijn gewaarborgd.
2. Daarnaast is een prettige bijkomstigheid dat Verenigingsscheidsrechters tevens bevoegd zijn om te assisteren tijdens A-statuswedstrijden. Organiseert jouw vereniging een A-statuswedstrijd, dan worden er zoals gezegd Bondsscheidsrechterskosten in rekening gebracht. Echter, ben je als vereniging in staat om een gecertificeerde Verenigingsscheidsrechter in te zetten tijdens deze wedstrijd, dan wordt één Bondsscheidsrechter minder ingezet op jouw wedstrijd. Voor de dienstdoende Verenigingsscheidsrechter worden geen kosten in rekening gebracht. De Verenigingsscheidsrechter ontvangt dan ook geen vergoeding van de NHB. Verenigingsscheidsrechters hebben niet de bevoegdheid om tijdens A-statuswedstrijden te fungeren als Hoofdscheidsrechter. Aan de specifieke taken van een Hoofdscheidsrechter wordt dan ook geen aandacht besteed tijdens de opleiding Verenigingsscheidsrechter.
3. De Verenigingsscheidsrechter neemt een deel van de taak over die nu bij de Wedstrijdleider ligt. Hiermee wordt de taak van de Wedstrijdleider ook vereenvoudigd.
4. De Verenigingsscheidsrechter wordt tevens door de Commissie Scheidsrechters op de hoogte gehouden van ontwikkeling en verandering in de regelgeving.
5. Tot slot kunnen (Vereniging)scheidsrechters een belangrijke rol binnen jouw vereniging spelen, als het gaat om kennisoverdracht m.b.t. spelregels. Een (Vereniging)scheidsrechter kan bijvoorbeeld fungeren als de persoon die een jaarlijkse spelregelquiz op de vereniging organiseert, of de persoon die op de verenigingswebsite uitleg geeft over “De spelregel van de week”. Hoe meer aandacht we binnen de vereniging weten te generen voor spelregels, hoe plezieriger de wedstrijden (op alle niveau’s) zullen verlopen.  

Rol van de Commissie Scheidsrechters
Scheidsrechters worden landelijk aangestuurd door de Commissie Scheidsrechters. De Commissie Scheidsrechters bestaat uit een delegatie van Bondsscheidsrechters die optreedt als belangenbehartiger. De commissieleden zorgen periodiek voor informatievoorziening richting het scheidsrechterskorps (met name over reglementen en wijzigingen hierin), maken scheidsrechtersplanningen voor A-statuswedstrijden, bespreken de ingekomen wedstrijdverslagen, organiseren de jaarlijkse bijscholingsdag voor Bondsscheidsrechters en fungeren te allen tijde als vraagbaak voor de scheidsrechters.

Studiebelasting Bondsscheidsrechter
De opleiding Bondsscheidsrechter bestaat uit 3 onderdelen. 

1. Theorie (2 dagen/ 4 dagdelen);
2. Stage (6 stagewedstrijden; mix van indoor- en outdoorwedstrijden);
3. Proeve van Bekwaamheid (wedstrijd)

Studiebelasting Verenigingsscheidsrechter
De opleiding Verenigingscheidssrechter bestaat uit 4 onderdelen. 

  1. Online Instaptoets Reglementen (15-60 minuten);
  2. Workshop Reglementen (1 dag / 2 dagdelen);
  3. Stage (3 stagewedstrijden);
  4. Proeve van Bekwaamheid (wedstrijd)