De afstand tussen de leden en het bondsbureau en het bondsbestuur is een vraagstuk dat de NHB al een tijdje bezig houdt. We willen met het oog op het nieuwe beleidsplan de sporter centraal zetten en dat vraagt goede kennis over vraag en behoeften van onze leden: sporters en verenigingen.

Het bondsbureau besloot daarom om op proactieve wijze een belronde langs de verenigingen te houden, waar aan de hand van een onderwerpenlijst het gesprek werd aangegaan over het reilen en zeilen binnen de vereniging, de toekomst van de sport en de rol van de NHB.

In totaal werd tijdens de eerste belronde uitgebreid gesproken met bestuurders van 37 verenigingen in het land. Naast het actualiseren van de bestuurs- en contactinformatie kwamen in de gesprekken onderwerpen als accommodatiebeheer, lidmaatschapsvormen en ledenontwikkeling uitgebreid aan bod.

Gezien de positieve inzichten over de toekomst van de sport zal er zeker een nieuwe belronde ingepland worden om met nog veel meer verenigingen het gesprek aan te gaan. De NHB bedankt alvast de verenigingen voor hun medewerking en de plezierige contactmomenten!