Maandag 23 maart 2020

Sinds zondag 15 maart gelden er strikte kabinetsmaatregelen voor sportverenigingen en sportaccommodaties om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Voor deze maatregelen geldt dat deze tot en met maandag 6 april gelden. Voor die tijd zal duidelijk worden of de maatregelen langer van kracht blijven, dat er nadere maatregelen van kracht worden of anderszins. In deze update nemen we de belangrijkste zaken in relatie tot de handboogsport met u door, mede naar aanleiding van vragen die de afgelopen week bij ons zijn binnengekomen. Voor een overzicht van alle berichtgeving verwijs ik u naar de nieuwspagina. 

Er zijn de afgelopen week vragen binnengekomen ten aanzien van de door het kabinet opgelegde sluiting van sportaccommodaties. Het kabinet besloot vorige week onder meer dat:
Sport- en fitnessclubs (…) sluiten vanaf zondag 15 maart 18.00 uur tot en met maandag 6 april.
Dit betekent dus dat alle sportclubs, waaronder handboogverenigingen, hun deuren voor alle activiteiten moeten sluiten tot en met 6 april. Dit geldt zowel voor binnenbanen als buitenbanen. Hier is geen enkele uitzondering op mogelijk, dus ook niet als je er voor zorgt dat mensen meer dan 1,5 meter van elkaar staan. Het mag niet. Voor de handhaving zijn de lokale overheden geïnstrueerd. Als een vereniging over die handhaving meer wil weten, neem dan vooral met de gemeente dan wel het sportbedrijf contact op.

De afgelopen week is een aantal vragen meerdere keren gesteld. In deze update de antwoorden op de vragen, die NOC*NSF in samenspraak met andere partijen, heeft gegeven

Lees de extra aanvullende nieuwsbrief