De start van de NHB Bondscompetities staat voor dit jaar gepland op maandag 7 september.
Of we vanaf die datum ook daadwerkelijk van start kunnen en mogen gaan, is op dit moment nog niet met zekerheid te zeggen.

Momenteel houdt de NHB daarom rekening met een drietal scenario’s voor de aanstaande competities.

Deze scenario’s zijn uitgewerkt in het

De komende tijd worden op deze website updates van het stappenplan gepubliceerd. Op basis van actuele ontwikkelingen.