Omdat de coronapandemie grote invloed heeft op de handboogsport, zijn helaas vele nationale en internationale wedstrijden tijdens op het outdoorseizoen 2020 van de kalender gehaald. Pas vanaf augustus zijn er weer (beperkt) wedstrijden mogelijk. Daarom is besloten de berekening van de nationale ranglijst aan te passen. In plaats van gebruik te maken van de resultaten in de laatste 12 maanden wordt er gebruik gemaakt van de laatste 24 maanden.

De nationale ranglijst Outdoor is in het leven geroepen om meer samenhang te brengen tussen de diverse nationale A-status outdoor wedstrijden. De ranglijst is een weergave van de resultaten van de handboogsporter in een puntentotaal. Het puntentotaal dat een sporter kan behalen en waarop de ranking wordt gebaseerd bestaat uit twee factoren. De berekening van de eerste factor, de rankingpunten, blijft ongewijzigd. Rankingpunten behaald van wedstrijden tot uiterlijk één kalenderjaar terug tellen voor 100% mee, tussen één en twee kalenderjaren geldt een factor van 50%.

Hoogste scores tellen langer mee
De tweede factor, die voortkomt uit het gemiddelde van de hoogste drie geschoten score-aantallen, wordt aangepast. In de oorspronkelijke berekening kunnen enkel wedstrijden geschoten binnen het laatste kalenderjaar meetellen. Dit om sporters te motiveren jaarlijks op zijn minst deel te nemen aan drie A-status wedstrijden. De komende twee seizoenen wordt er echter voor gekozen dit tijdsbestek op te rekken naar twee kalenderjaren. Concreet betekent dit dat in 2020 alle geschoten wedstrijden van 2019 ook mee kunnen tellen. De resultaten van het 2019 seizoen zullen vervolgens in het outdoorseizoen 2021 langzaam, op basis van datum, uit de berekening verdwijnen.

Met deze wijziging wordt er gerealiseerd dat sporters, die in 2020 weinig of geen wedstrijden schieten, een groot deel van hun rankingpunten (en daarmee hun ranking op de nationale ranglijst) behouden. Het betekent echter nog steeds dat sporters die wel deelnemen aan wedstrijden in 2020 een poging kunnen doen om te stijgen op de ranglijst. Op die manier hopen we recht te doen aan alle sporters die aan nationale A-status wedstrijden deelnemen.

Heb je vragen hierover? Stel je vraag via info@handboogsport.nl