Vanaf 1 december is de noodwet van kracht, waarin onder meer is geregeld dat mondkapjes op vele plekken verplicht zijn. Er staat van alles in de media en de verwarring wordt daardoor alleen maar groter. Daarom proberen wij hier op een rij te zetten hoe het nu zit met mondkapjes in de handboogsport.

Rijksoverheid

“Vanaf 1 december is het dragen van een mondkapje verplicht in alle openbare en overdekte ruimten, in het onderwijs, het openbaar vervoer en bij contactberoepen,” staat op www.Rijksoverheid.nl. Vervolgens is er een verduidelijking gemaakt voor het dragen van mondkapjes bij het sporten. Hierbij staat heel helder en duidelijk het volgende over het dragen van mondkapjes: “niet als u aan het sporten bent. Als u klaar bent met sporten, wordt geadviseerd zo snel mogelijk een mondkapje op te zetten.”  Buiten sporten? Geen mondkapje.

Afgelopen week is er expliciet een vraag gesteld aan de Rijksoverheid hierover na contact met een vereniging. Toen kwam het volgende antwoord:
“De mondkapjesplicht geldt in alle publieke binnenruimten. In besloten gebouwen, dus gebouwen die niet vrij voor publiek toegankelijk zijn, is geen mondkapjesplicht. Wel belangrijk om te weten dat organisaties zelf mogen bepalen of ze een mondkapje adviseren of zelfs verplichten. De verplichting tot het dragen van een mondkapje geldt niet voor mensen die vanwege een beperking of ziekte geen mondkapje kunnen dragen of opzetten. U bepaalt als organisatie zelf of u de toegang weigert. Zie ook dit bericht.”

NOC*NSF

In het per 1 december aangepaste Sportprotocol van NOC*NSF staat het volgende over mondkapjes:

  • De mondkapjesplicht geldt vanaf 1 december voor iedereen van 13 jaar en ouder die zich begeeft in alle publieke binnenruimte, zoals binnensportaccommodaties. Deze verplichting geldt in eerste instantie voor drie maanden. Zodra er geen medische noodzaak meer is wordt deze bepaling ingetrokken door de Rijksoverheid;
  • Wel een mondkapje: u zit met mensen in de auto uit een ander huishouden;
  • Voor mensen die vanwege hun beperking of ziekte geen mondkapje kunnen dragen geldt een uitzondering (zie de FAQ voor nadere toelichting).

Een verdieping op dit protocol staat bij de lijst van veelgestelde vragen (FAQ) van NOC*NSF.

Handboogsport

Dit betekent voor de handboogsport dat er bij het buiten beoefenen van de handboogsport geen mondkapje nodig is. Als de sport binnen wordt beoefend, is een mondkapje ook niet verplicht. De beoefening van de sport is inclusief onder meer het schieten, het halen van pijlen, het wachten op de volgende schietbeurt en het noteren van de scores. Wanneer iemand de accommodatie binnengaat, een langere pauze heeft, naar het toilet wandelt of weer vertrekt, geldt – analoog aan het NOC*NSF protocol –  dat iedereen een niet-medisch mondkapje moet dragen.

Tot slot vier punten

  • Elke vereniging heeft een eigenstandige bevoegdheid om mensen toe te laten dan wel te weigeren.
  • Voor de handhaving is het lokaal gezag – de gemeente – verantwoordelijk. Eerder hebben we al meermaals gemerkt dat daar lokale verschillen kunnen ontstaan. Dat maakt het moeilijker om landelijk een eenduidige richtlijn mee te geven.
  • De NHB probeert met de kennis en informatie die er is invulling te geven aan de regels die er nu gelden en onduidelijkheid weg te nemen die er door de niet altijd gelijke informatie ontstaat en is ontstaan. Als er nog vragen zijn, kunnen die altijd worden gesteld via info@handboogsport.nl
  • Blijf uw gezond verstand gebruiken! Alleen op die wijze kunnen samen strijden tegen corona en de handboogsport mogelijk blijven maken voor zoveel mogelijk mensen.