Het kabinet heeft verschillende steunmaatregelen beschikbaar gesteld om de financiële gevolgen van de coronacrisis (gedeeltelijk) te compenseren. Er zijn generieke maatregelen, zoals de NOW en de TVL, maar ook enkele sportspecifieke regelingen: de TASO en de TVS.

Voor sportverenigingen wordt op dit moment gewerkt aan de volgende tranche van deze sportspecifieke regelingen: de TASO-Q4 en de TVS-Q4. Op de website van NOC*NSF is een actueel overzicht van voor de sport relevante steunmaatregelen te vinden. De NHB levert steeds input aan om te komen tot passende compensaties.

Voor de meeste verenigingen lijkt de TASO het meest interessant, terwijl het voor sommige verenigingen juist zal lonen om TVL aan te vragen. Waar de TASO een groter deel van de in aanmerking komende lasten compenseert, kent de TVL juist een hogere maximumsubsidie. Met name voor verenigingen met zeer forse omzetdaling (bijvoorbeeld met een eigen kantine) en hoge vaste lasten kan de TVL daarom de moeite waard zijn (indicatie: begroting van 925.000 per jaar bij 30% omzetdaling of begroting van 550.000 per jaar bij 50% omzetdaling). De definitieve norm- en drempelbedragen voor de TASO zijn nu nog niet bekend. In de vorige tranche bleek dat sommige clubs TVL hebben aangevraagd en daardoor niet meer in aanmerking konden komen voor de TASO, terwijl juist die voor hen gunstiger zou uitpakken. Deze belemmering wordt in de komende regeling weggenomen. Mocht straks blijken dat de TASO-Q4 gunstiger uitvalt voor een vereniging, kan die vereniging ervoor kiezen de TVL-subsidie over Q4 terug te storten en alsnog een beroep op de TASO te doen. De TVL (Tegemoetkoming Vaste Lasten) kan voor Q4 (oktober-december 2020) nog tot 29 januari 17.00u worden aangevraagd.

Op basis van het bovenstaande willen wij erop wijzen dat de deadline van de TVL-Q4 29 januari is en dat het wijs is om te bepalen of men wel of niet een aanvraag wil doen, vooruitlopend op de opening van de TASO-Q4. TVL kan worden aangevraagd via de website van RVO. Heeft u vragen en/of opmerkingen? Stuur dan een mail naar info@handboogsport.nl. Wij kunnen dan uw vragen beantwoorden dan wel zorgen voor contact met de organisatie die deze vragen kan beantwoorden.

Houd steeds ook lokale en regionale regelingen in de gaten. Deze kunnen op goede wijze compensatie bieden voor verenigingen.