Vanwege de coronamaatregelen is besloten de einddatum van de Indoor- en 25m1p-competitie te verschuiven. Voor beide competities geldt nu dat deze doorlopen t/m zondag 30 mei 2021. Dat betekent dat sporters langer de tijd hebben om hun competitiewedstrijden te schieten. Bovendien is de competitie daarmee een handvat om de verenigingsactiviteiten straks wanneer het mag weer op te starten. Het NHB-bondsbureau en de commissies 25m1pijl/indoor hebben dit gezamenlijk besloten om de sport zo veel mogelijk ruimte te geven binnen de beperkingen die er zijn. Want hoe die straks na 9 februari zijn, weten we nu ook niet.

Verzetten RK’s en BK’s
Gevolg van de langere termijn voor de wedstrijden is dat de aansluitende Rayon- en Bondskampioenschappen niet doorgaan op de geplande data. Afhankelijk van de datum waarop de competities hervat kunnen worden, wordt bekeken óf en hoe deze kampioenschappen alsnog georganiseerd kunnen worden. Daarbij willen we nadrukkelijk vermelden dat het onze intentie heeft om deze kampioenschappen alsnog te laten plaatsvinden. Zo normaal mogelijk maar passend binnen de op dat moment geldende maatregelen. Daarbij worden alle mogelijkheden bekeken.

Zodra er meer zicht is op de hervattingsdatum van de competitie en verdere versoepeling van maatregelen, wordt een nieuwe planning gemaakt. Dit gebeurt in samenspraak tussen het bondsbestuur, bondsbureau en de commissies Indoor en 25m1p.