Door de coronacrisis zijn verenigingen dicht geweest en konden veel activiteiten niet plaatsvinden. Sportend Nederland kwam stil te liggen. Dit is ook de harde realiteit geweest voor veel handboogliefhebbers. Gelukkig krijgen verenigingen steeds meer vrijheid en zijn er meer activiteiten mogelijk. 

Het kan echter een lastige klus zijn om weer op te starten. Want een vereniging is méér dan enkel de plek waar je sport. Een vereniging staat of valt met actieve vrijwilligers, bestuurders, trainers. Dus waar begin je en waar moet je aan denken?

Omdat verenigingen elkaar het beste kunnen helpen, hebben we een verenigingspanel in het leven geroepen. Hiermee willen we ruimte geven om onderling ervaringen en kennis uit te wisselen. Samen sterk.

Dit panel van verenigingsbestuurders gaat in eerste instantie een aantal keer met elkaar in gesprek om een toolkit samen te stellen die verenigingen kunnen gebruiken om leden en vrijwilligers weer te activeren nu we weer buiten én binnen mogen sporten. 

Het panel wordt hierna gewoon voortgezet, iedere keer met een ander thema en andere bestuurders. Denk bijvoorbeeld aan ledenwerving, accommodatiebeheer, bestuurszaken of een veilig sportklimaat.

Wil je je graag aansluiten voor de volgende ronde of staat jouw vereniging voor een uitdaging die je graag in het panel besproken zou zien? Stuur dan een mail naar: projecten@handboogsport.nl