Door de coronacrisis zijn verenigingen dicht geweest en konden veel activiteiten niet plaatsvinden. Gelukkig krijgt sportend Nederland steeds meer vrijheid en zijn er meer activiteiten mogelijk. Het kan echter een lastige klus zijn om weer op te starten. Op donderdag 3 juni gingen we daarom met een vijftal verenigingsbestuurders in gesprek over ‘de vereniging na corona’. Hoe benut je de mogelijkheden die we nu hebben?

De bijeenkomst begon met een korte voorstelronde (die toch niet zó kort was!), waarin ook gesproken werd over hoe de betreffende verenigingen zich tijdens de coronacrisis staande hebben gehouden. Er is wanneer mogelijk buiten geschoten, en kwetsbare leden kregen andere schiettijden. Er zijn kansen benut voor noodzakelijk onderhoud, er werden chatavonden georganiseerd, er is veel overleg gepleegd met de gemeente, en er zijn zelfs al plannen gesmeed voor barbecues en feesten. Daarnaast werd benadrukt hoe belangrijk het is om in contact te blijven met je leden.

Vervolgens legde het panel de eerste hand aan een checklist: het wat, hoe en waarom van zaken waar je aan moet denken om het verenigingsleven weer op te starten en leden en vrijwilligers weer te activeren nu we weer buiten én binnen mogen sporten. Tijdens de volgende bijeenkomst wordt deze checklist verder uitgewerkt. De resultaten worden natuurlijk verspreid.

Er werden ook regelmatig uitstapjes gemaakt naar andere onderwerpen die bij de verenigingen leven, zoals: hoe houdt je jongvolwassenen betrokken en in beweging? Hoe werf je sponsoren? Hoe maak je je vereniging toekomstbestendig? Helaas was er te weinig tijd om deze thema’s uit te diepen. Hier komen we in de toekomst op terug.

De bestuurders die aanwezig waren hebben zelf aangegeven open te staan voor vragen van andere bestuurders. Maak gebruik van dit mooie aanbod! Mail of bel het bondsbureau of neem zelf contact op met:

Sarina van Dalen, voorzitter bij OGIO 1864 in Eindhoven
Lowie Claessens, voorzitter en trainer bij De Meierijers in Berkel – Enschot
Freddy van den Hoogen, voorzitter bij Doele Willem III in Boekel
Dan Vis, voorzitter bij HKS Zoetermeer
Carel Deden, secretaris bij HBS Almere

Wil je je graag aansluiten voor de volgende ronde of staat jouw vereniging voor een uitdaging die je graag in het panel besproken zou zien? Stuur dan een mail naar: projecten@handboogsport.nl