In het kader van verenigingsondersteuning richtten we onlangs het verenigingspanel op. Dit panel bestaat uit een wisselende groep bestuurders en een medewerker van het bondsbureau die tweewekelijks samenkomt. Ze wisselen kennis en ervaringen uit over thema’s omtrent verenigingsmanagement. De resultaten worden gedeeld zodat andere verenigingen er hun voordeel mee kunnen doen.

Afgelopen maand gingen we in gesprek over ‘de vereniging na corona’. Hoe benut je de mogelijkheden die we nu hebben? We kwamen tot een checklist met tips: het wat, hoe en waarom van zaken waar je aan moet denken om het verenigingsleven weer op te starten en leden en vrijwilligers weer te activeren.

Bekijk de checklist. Heb je aanvullingen of opmerkingen? Neem contact op via onderstaand e-mailadres.

Tijdens de volgende serie bijeenkomsten van het verenigingspanel gaan we in gesprek over de introductiecursus. Wil je meepraten of heb je een vraag die je graag wil voorleggen? Mail naar projecten@handboogsport.nl.