Trainers, instructeurs, wedstrijdleiders, scheidsrechters en andere kaderleden vervullen een belangrijke rol in de sport. Zonder hen is het onmogelijk de sport te organiseren. Daarom hebben we de afgelopen periode nieuwe stappen genomen om ons opleidingenaanbod te versterken.

Om ons opleidingsaanbod van goed naar beter te brengen, hebben we onze visie op leren en opleiden uitgebracht. Deze visie is tot stand gekomen na verschillende gesprekken en werksessies met collega’s van het bondsbureau, de commissie opleidingen en een externe projectleider. 

Dit document geeft inzicht in de uitgangspunten die de NHB gebruikt om trainers, instructeurs en andere kaderleden in beweging (ontwikkeling) te krijgen en te houden. Juist om de handboogsport sterker te maken, juist aan de basis, bij de verenigingen.

Hier gaan we onze huidige opleidingsactiviteiten aan spiegelen en daar waar nodig aanpassen. Onze toekomstige activiteiten, of handige tools die ontwikkeling binnen onze doelgroepen stimuleren, ontwikkelen we langs deze lijn. We gaan dus kijken in welke mate ons aanbod op dit moment aan deze visie voldoet, om dit vervolgens aan te passen naar de wenselijke situatie.

Dit betekent ook dat we in de volgende fase de manier waarop we onze opleidingsactiviteiten organiseren gaan aanpakken. We stellen een duidelijke structuur met een taak en rolverdeling op met alle betrokken partijen. Hierover binnenkort meer.

Heb je een van de opleidingen van de NHB gevolgd en wil je je mening hierover delen? Of heb je een passie voor opleidingen en denk je dat je ons op een andere manier kan helpen? Lees dan het visiedocument eens door en mail projecten@handboogsport.nl