Op 10 september kon en mocht HBS Wilhelmina eindelijk haar 125-jarig jubileum vieren. Wegens de Covid-19 maatregelen kon de viering het afgelopen jaar geen doorgang vinden. Burgemeester Birgit Op de Laak reikte de koninklijke erepenning aan de vereniging uit. Van bondsbestuurder Bas van den Berg ontving de vereniging het jubileum aandenken van de NHB.

Een 125-jarig bestaan betekent ook een rijke historie. De handboogschutterij uit Ospel werd 1 september 1895 opgericht onder haar toenmalige naam “De Vriendenkring”. In 1897 werd de naam De Vriendenkring ingeruild voor de huidige naam Wilhelmina. In de bezettingsjaren ’40-’45 werd onder druk van de Duitse bezetters de naam terug aangepast naar “De Vriendenkring”. Er mocht namelijk geen verband zijn tussen een vereniging en leden van het koninklijk huis. Over de jaren is de vereniging gehuisvest geweest bij verschillende cafés, totdat café De Port in 1989 sloot. In goed overleg met de gemeente en met financieel garant staan vanuit de leden, werd op 5 mei 1991 het huidige clubgebouw geopend.

Ook sportief heeft de vereniging vanaf de jaren ’50 goed haar mannetje gestaan. Door de jaren heen heeft Wilhelmina in diverse (leeftijds)-categorieën meerdere regionale-, Limburgse- en nationale kampioenen afgeleverd, in zowel de individuele klassen als in teamverband. De verhuizing naar de huidige locatie deed het ledenaantal goed en hier zat ook een grote dosis nieuw talent tussen. De laatste 25 jaar zijn er diverse schutters geweest die ook internationaal de naam van Wilhelmina mochten uitdragen.