In het seizoen 2015-2016 is de vernieuwde klasse-indeling van de NHB Bondscompetitie 25m1p geïntroduceerd. De reacties hierop waren overwegend enthousiast maar kritische kanttekeningen werden ook gemaakt. Met name op het gebied van de selectie voor de jaarlijkse Interlands 25m1p. Moeilijkheid hierin is het feit dat de categorieën uit de NHB Bondscompetitie niet langer overeenkomen met de categorieën die tijdens de Interland actief zijn. Reden voor de NHB om daar voor het seizoen 2016-2017 verandering in aan te brengen.
 

Omdat, zoals reeds vermeld, de veranderingen in de competitie grotendeels als positief zijn ervaren blijft de opzet van de competitie ongewijzigd. Dat wil zeggen: Dames en Heren strijden tegen elkaar in dezelfde competities + Senioren, Masters en Veteranen strijden tegen elkaar in dezelfde competities.

De route naar het Bondskampioenschap blijft ook ongewijzgd:

Regiocompetitie > Rayon Kampioenschap > Bondskampioenschap.

Nieuw is dat er voortaan een strikte scheiding zal zijn tussen het Bondskampioenschap en het Nederlands Kampioenschap. Voorheen werd de winnaar van het Bondskampioenschap in Klasse 1 aangemerkt als Nederlands Kampioen. Vanaf het seizoen 2016-2017 zal de wedstrijdkalender echter uitgebreid worden met een eigen NK 25m1p. Tijdens dit NK worden sporters ingedeeld in de categorieën zoals deze ook tijdens de Interlands 25m1p actief zullen zijn.

Het betreft hier:
– Heren
– Dames
– Masters
– Veteranen

Plaatsing voor het NK gebeurt via de Regiocompetitie. Van alle sporters, die tenminste 6 Regiocompetitiewedstrijden geschoten hebben, worden de beste 36 Heren, 12 Dames, 24 Masters en 24 Veteranen uitgenodigd voor deelname aan het NK.
Het NK in deze nieuwe stijl wordt voor het eerst verschoten op zondag 18 juni 2017.

* Deze regeling heeft geen betrekking op de Jeugd- en Compoundsporters. Zij plaatsen zich via het
regulieren Bondskampioenschap voor deelname aan de Interland. Voor deze categorieën wordt het
Bondskampioenschap in Klasse 1 betiteld als Nederlands Kampioenschap.

Deelnemerslijsten NK 25m1p Recurve 2017

[useyourdrive dir=”0B8aMMbjAtGjJNEtwUkRJZTN0b2M” mode=”files” viewrole=”administrator|editor|author|contributor|subscriber|guest” sortfield=”modified” filelayout=”list” downloadrole=”administrator|editor|author|contributor|subscriber|guest”]