De Bondsraad is akkoord gegaan met de door het NHB bestuur voorgestelde contributieverhoging voor 2018 van € 0,50 voor seniorleden en € 0,25 voor juniorleden.

De contributiebedragen voor 2019 worden dan als volgt:

Jaarcontributie leden t/m 17 jaar € 29,00
Jaarcontributie leden 18 jaar en ouder € 58,00
Jaarcontributie leden 75 jaar en ouder en 40 jaar of langer lid  € 5,00
Jaarcontributie Vereniging € 58,00
Na 1 juli worden de bedragen voor nieuwe aanmeldingen gehalveerd.