Reglementen

Informatie

Reglementen

Kledingvoorschrift
Alcoholbeleid NHB

Op 30 mei 2015. heeft de Bondsraad besloten om het gebruik van alcohol voor en/of tijdens wedstrijden door deelnemers aan officiële A-status wedstrijden vanaf 1 oktober 2015 te verbieden. Dit besluit sluit aan bij het internationale wedstrijd beleid, waarbij alcohol al langere tijd als doping wordt gezien. Het niet gebruiken van alcohol geldt uitsluitend voor de sporters, medewerkers van de wedstrijdorganisatie en scheidsrechters die deelnemen aan de A-status wedstrijd en niet voor toeschouwers. Het verbod op gebruik van alcohol geldt alleen voor en/of tijdens de wedstrijd en wordt opgeheven zodra de wedstrijd is beëindigd.

Alcoholbeleid

Doping

Sport is veel te mooi voor doping!

Doping: “Stoffen en methoden die verboden zijn door het Wereld Anti-Doping Agentschap (WADA).” Het gaat dus niet alleen maar om stoffen, maar ook bepaalde methoden zijn verboden.

Dopingregels

Rulebook World Archery
Interpretaties
Nationale bepalingen

Voor alle situaties waarin World Archery niet in voorziet, zoals nationale competities, heeft de Nederlandse Handboog Bond Nationale Bepalingen.

Bekijk Nationale bepalingen

IFAA

Voor 3D wordt gebruik gemaakt van het reglement van de IFAA, de International Field Archery Association. De relevante reglementen uit dit handboek zijn vertaald. Voor het NK 3D gelden enkele uitzonderingen ten opzichte van het IFAA reglement. Deze uitzonderingen worden beschreven in de Nationale Bepalingen NK 3D.

Nationale bepalingen 3D

NHB Beker

Tijdens de Bondsraadvergadering in mei 2015 is het voorstel voor een nieuwe opzet van het NHB-bekertoernooi unaniem aangenomen. Dit betekent dat vanaf het seizoen 2013-2014 het format van dit evenement wezenlijk veranderd is.

Algemene uitgangspunten

  • Teams bestaan uit 4 personen
  • Teams schieten duels tegen andere teams (5 pijlen per schutter, dus 20 pijlen per team)
  • Duels gaan om setpunten (winst = 2 punten, gelijk = 1 punt, verlies = 0 punten).
  • Er is vanaf het seizoen 2013-2014 ook een NHB-bekertoernooi voor Compoundteams.
  • Er wordt géén gebruikgemaakt van stoplichten tijdens de NHB-bekerwedstrijden.

Procedures

Aanvraag prestatiespelden

De procedure voor het aanvragen van Prestatiespelden is gewijzigdDe aanvraag voor een Prestatiespeld dient voortaan door de sporter zelf gedaan te worden.

Heb je een score behaald die recht geeft op één of meerdere Prestatiespelden zoals FITA spelden of Arrowhead spelden, ga dan direct na de wedstrijd naar de scheidsrechter en neem je scorebriefjes en NHB-lidmaatschappasje mee. De scheidsrechter zal de scores controleren en de scorebriefjes aftekenen, daarna geeft de scheidsrechter de scorebriefjes en je NHB-lidmaatschappasje aan je terug.

De aanvraag van een Prestatiespeld(en) gaat dan als volgt: In het onderstaande downloads overzicht staat de benodigde documenten voor de aanvraag van de prestatiespeld. Lees deze goed door. 

Tevens staat er bij de omschrijving een overzicht van alle Prestatiespelden die behaald kunnen worden. Dan vul je het aanvraagformulier in en om het eenvoudiger te maken staat er ook een invulvoorbeeld bij. Als de aanvraag compleet en juist ingevuld is, zend je het aanvraagformulier met een duidelijke kopie van alle scorebriefjes, ook van de handtekening van de scheidsrechter naar de NHB.

Let op: bij een aanvraag van Prestatiespeld(en) behaald buiten Nederland dient altijd een complete uitslag van de wedstrijd meegezonden te worden. Aanvragen van Prestatiespelden dienen uitsluitend gezonden te worden aan: prestatiespelden@handboogsport.nl

De aangevraagde Prestatiespeld(en) worden daarna zo spoedig mogelijk verzonden.

Documenten Prestatiespelden

Klachtenprocedure

Soms kan een discussie en/of probleem niet direct opgelost worden en blijft er onvrede bestaan, een klacht. De NHB vindt het van belang dat een vereniging, bestuurslid of individuele sporter met een klacht bij de bond terecht kan en dat de bond deze klacht met een gedegen procedure in behandeling neemt.  De procedure hiervoor is in het onderstaande document beschreven.

Klachtenprocedure

Tuchtrecht
Verklaring Omtrent Gedrag
Vertrouwenscontactpersoon