Op zaterdag 4 november is het NHB-scheidsrechterskorps te gast geweest bij de vereniging OGIO in Eindhoven.
Tijdens deze jaarlijkse bijscholingsdag zijn voor het eerst ook de NHB Verenigingsscheidsrechters betrokken geweest; hetgeen gezien werd als een positief initiatief en dan ook zeker een vervolg zal krijgen.

Onderwerpen die gedurende de dag aan bod zijn gekomen:
– diploma-uitreiking onlangs geslaagde Bondsscheidsrechters,
– Runarchery – Presentatie door David Stevenhagen over wat deze discipline inhoudt, de rol van scheidsrechters daarin én de toekomstplannen ten aanzien van deze uitdagende vorm van handboogsport
– Jury of Appeal – Presentatie door Henk Wagemakers over te volgen procedures in geval van een appeal,
– Visie op het leiden van wedstrijden – Presentatie door Sjaak van Veen over voorbereiding op en gedragsregels tijdens + na afloop van handboogwedstrijden,
– Terugkoppeling World Archery Congress – Presentatie door Agnes Vissers over het onlangs, in Mexico, gehouden World Archery Congress en de (kleine) reglementswijzigingen die daar zijn aangenomen,
– Casïustiek – Onder begeleiding van Sjaak van Veen en Henk Wagemakers werden praktijksituaties waar scheidsrechters mee te maken (kunnen) krijgen in groepsverband bediscussieerd, waarna een plenaire terugkoppeling volgde.

De NHB dankt OGIO voor de geboden gastvrijheid en de Commissie Scheidsrechters (bestaande uit Sjaak van Veen, Marleen Kroeders, Marco Veld en Richard Out) voor de inhoudelijke organisatie van deze leuke en leerzame dag.