Opleidingen Handboogsport

Handboogschieten leer je niet door naar een film te kijken of door een boek te lezen. Boogschieten leer je door het te doen. Iedereen die leert handboogschieten, leert dat van iemand die weet hoe het moet.

Diezelfde visie heeft de Nederlandse Handboog Bond ook voor de handboogtrainers en -instructeurs die ze zelf (of laat) opleidt: een goede trainer leert het vak van andere ervaren trainers. Een groot deel van de opleidingen van de NHB vindt daarom ook in de praktijk van de (eigen) vereniging plaats. Die opleidingen zijn competentiegericht; er wordt aandacht besteed aan kennis, vaardigheden en persoonlijke eigenschappen van de cursisten.

Meerdere opleidingen van de NHB voldoen aan normen van de Kwalificatiestructuur Sport (KSS, 2012). De handboogbond streeft ernaar om haar sporttechnische opleidingen langs deze lijn vorm te geven.
Het niveau van de opleidingen van de NHB wordt aangeduid met 1 t/m 5. De NHB biedt geen trainers- of scheidsrechtersopleidingen aan op niveau 1 en niveau 5.

Direct inschrijven? Klik dan hier.

Informatie

Indien er vanuit bepaalde regio’s belangstelling is vanuit meerdere potentiële deelnemers dan vernemen we dit graag. Reacties nemen we mee in de planning voor opvolgende cursussen. Belangstelling kan doorgegeven worden via info@handboogsport.nl
Basisschot
Koop poster basisschot

De basisschot poster is per mail te bestellen. De prijs is €50,- inclusief verzending (binnen Nederland en België)

Handboog trainer
Handboogtrainer 2 - Assistent trainer

Tijdens de opleiding Handboogtrainer 2 (HBT2) leer je als volwaardig assistent trainer binnen een vereniging te werken. De nadruk van de opleiding ligt op jeugdtraining; introductie en kennismaking met de handboogsport.

Inhoudelijke doelstellingen

Na de opleiding ben je in theorie didactisch voldoende geschoold om een voorbereide training te kunnen geven. Na de opleiding heb je kennis van:

 • Trainingsvaardigheden
 • Leeftijdskenmerken jeugdige sporters
 • Schiettechniek
 • Sportief coachen

De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Ontwikkelingspsychologie (jeugd 6 t/m 18 jaar).
 • Jeugd begeleiden voor, tijdens en na de wedstrijd, kanjers in de sport.
 • Didactiek
 • Trainingsleer gericht op handboogspecifieke vaardigheden, technische elementen, methodiek, leren werken met voorbereide trainingen en beroepspraktijkvorming.

Werkwijze (en werkbelasting)

De werkmethode van de opleiding is op te splitsen in vier delen.

  1. Workshops met theorie en 12 uur instructie training geven volgens het basisschot
  2. Praktijkopleiding bij de praktijkbegeleider waar het grootste gedeelte van de opleiding plaatsvindt: observeren, begeleiden, training geven en evalueren. Begeleiden bij een A-wedstrijd en assisteren bij organisatie verenigings activiteit.
  3. Thuisstudie: voorbereiding, theorie bestuderen en opdrachten voorbereiden en uitwerken.
  4. Maken en bijhouden van een portfolio.

Handboogtrainer 2 worden, is naast het eigen maken van een deel theorie, ook praktijk ervaring opdoen. Daarom ga je gedurende de hele cursus ook wekelijks training geven en voor deze lessen opdrachten uitwerken. De gemaakte opdrachten komen in je portfolio. De cursusbelasting, afhankelijk van instap niveau en computer vaardigheid van de cursist, wordt ingeschat op 2-4 uur per week naast de cursusdagen (32 uur) en het je eigen maken van de theorie. Dus weet, naast het volgen van de cursusdagen, vraagt de cursus eigen inzet/werk!
De cursus wordt afgesloten met een Proeve van Bekwaamheid (PVB).

Opzet workshops

Het geven van trainingen en het coachen van wedstrijden zijn centrale thema’s tijdens de workshops. Het totale aantal workshops is 4 (hele dag), inclusief de Proeve van Bekwaamheid (PVB). Tijdens de 1e workshop wordt het gehele opleidingstraject uitgelegd. Aanwezigheid op die dag is een noodzakelijke voorwaarde voor het vervolgtraject.
De praktijkbegeleiders worden voor het ochtenddeel van workshop dag 1 uitgenodigd om geïnformeerd te worden wat praktijkbegeleiding inhoud voor de HBT 2. Praktijkbegeleiders zijn ook de gehele cursus welkom als toehoorder.

Deelname?

 • Voor iedereen ouder dan 16 jaar met ervaring in de handboogsport, en al les geeft of dit wil gaan doen.
 • De cursist is tijdens de cursus in de gelegenheid om onder leiding van een praktijkbegeleider (HBT 3 met praktijkbegeleiders aantekening) de praktijkopdrachten bij een vereniging uit te voeren.
 • De lesstof wordt digitaal aangeboden.
 • De cursist is aanwezig tijdens alle workshops en beschikbaar op de PVB datum.

Waar en wanneer

De kosten voor de opleiding zijn – ongewijzigd – 250 euro voor NHB-leden en 350 euro voor niet-leden.
Tip: soms zijn er gemeenten die opleidingskosten voor kader bij sportverenigingen vergoeden. Informeren is gratis en wellicht dat het helpt om nog meer mensen op te leiden tot handboogtrainer.

Voor de opleiding die start op 31 augustus zijn nog een paar plekken beschikbaar. Schrijf je dus snel in via https://sportopleidingen.nl/sportopleidingen/67-handboogtrainer-2-assistent-trainer 

Voor leden
Indien er vanuit bepaalde regio’s belangstelling is vanuit meerdere potentiële deelnemers dan vernemen we dit graag. Reacties nemen we mee in de planning voor opvolgende cursussen. Belangstelling kan doorgegeven worden via info@handboogsport.nl

Kijk voor de laatste informatie over de geplande opleidingen op www.sportopleidingen.nl

Handboogtrainer 3 - Modern & Talentvol

De handboogtrainer 3 (HBT3) is vooral werkzaam in de vereniging, maar kan ook worden ingezet bij de regio- en rayontrainingen. Hij/zij werkt vooral met wedstrijdsporters en talenten.

De trainer HBT3 kan zelfstandig lesgeven, lessen voorbereiden, plannen en evalueren aan de hand van vooraf gestelde doelen. Daarnaast coacht de trainer HBT3 wedstrijdsporters tijdens wedstrijden en organiseert (nieuwe) activiteiten binnen de vereniging. De trainer HBT3 stuurt trainer(s) HBT2 aan en kan tevens fungeren als praktijkbegeleider voor de trainers cursussen HBT2 en HBT3 (bijscholing 3.6 noodzakelijk). De trainer HBT3 onderhoudt de noodzakelijke contacten met ouders van jeugdige sporters, bestuur, vrijwilligers binnen de vereniging en andere trainers.

Instroomeis: HBT2 diploma (tenzij anders vooraf in overleg is vastgesteld).

Inhoudelijke doelstellingen

De belangrijkste leerpunten tijdens de cursus zijn:

 • Stimuleren van de sportieve ontwikkeling van (jeugdige) wedstrijdsporters;
 • Geven van trainingen;
 • Coachen van wedstrijden;
 • Organiseren van activiteiten in de sportorganisatie;
 • Aansturen sporttechnisch kader.

Om deze doelstellingen te realiseren zijn de volgende onderwerpen gekozen als inhoudelijke onderwerpen van de opleiding:

 • Schiettechniek;
 • Fysiek;
 • Mentaal;
 • Materiaal;
 • Voeding.

In de opleiding komt een aantal onderwerpen aan bod, waarvan kennis en inzicht noodzakelijk zijn om een jaarplan en operationeel plan op te kunnen stellen.

 • Motorisch leren, training geven;
 • Ontwikkelingsleer, bepalen van niveau;
 • Inleiding in de inspanningsfysiologie en trainingsleer/trainingsmethodieken;
 • Inleiding in de sportpsychologie, mentaal;
 • Inleiding in de anatomie, anatomie van de schietbeweging;
 • Omgaan met Talenten;
 • Communicatie;
 • Blessurepreventie

Opzet workshops

Bij de workshops zijn de ervaringen tijdens de beroepspraktijkvorming uitgangspunt voor de leervragen. De behandeling van de theorie en praktijk geeft een aanzet bij de uitvoering tijdens de beroepspraktijkvorming, waar de praktijkbegeleider coacht. De praktijkbegeleider kan indien gewenst als toehoorder bij de workshops aanwezig zijn.

Trainingen en wedstrijden zijn de praktijksituaties die binnen de behandeling tijdens de workshops als centrale elementen worden gebruikt.

Waar en wanneer?

De opleiding duurt ca. 9 maanden, waarin 9 a 10 workshops (2 dagdelen) en 1 examendag worden gepland. De workshops worden gemiddeld eens per 3-4 weken gepland op de zaterdag. Naast de aanwezigheid op de centrale workshops moeten de cursisten opdrachten uitvoeren en stage lopen bij een erkende praktijkbegeleider.
De opleiding start weer op 7 september 2019.
De HBT3-opleiding wordt spoedig opengesteld via www.sportopleidingen.nl

Kosten

De kosten voor de opleiding zijn 400 euro voor NHB-leden en 600 euro voor niet-leden.

Inschrijven

Inschrijven kan via https://sportopleidingen.nl/sportopleidingen/68-handboogtrainer-3-modern-talentvol

Trainer traditioneel - All Inn Traditional

Back To Bowhunting Academy Nederland (BTBA) organiseert in overleg met de NHB de opleiding tot trainer traditioneel. De opleiding is verder geprofessionaliseerd, het cursusmateriaal is uitgebreid en verbeterd en BTBA heeft een eigen locatie.

Inhoudelijke doelstelling cursus
Het verhogen van kennis en kunde aangaande “traditioneel”/ instinctief boogschieten. Het aanleren van simpele stappen en didactische vaardigheden om individueel of in groepsverband basistrainingen, evenementen en introductie scholingen te verzorgen voor bijvoorbeeld een handboogvereniging. De instinctief/traditioneel trainer kan zelfstandig lesgeven in handboogschieten op traditionele wijze, lessen voorbereiden, plannen en evalueren aan de hand van vooraf gestelde doelen in combinatie met een HBT3-diploma. Na de opleiding heb je kennis van de definitie traditioneel/instinctief, schiettechniek, materiaalkennis, eigenschappen toptrainer, fysieke en mentale aspecten en leren werken met voorbereide trainingen.
De cursus wordt afgesloten met een praktijk- en theorie-examen welke met minimaal 75% score moet worden behaald om de aantekening trainer traditioneel te ontvangen.

Voor wie deze opleiding trainer traditioneel?

 • Handboogtrainer 3 en 4 ontvangt na afloop een ‘certificaat’.
 • Handboogtrainer 2 ontvangt na afloop een ‘specialisatie aantekening’

Programma
Tweedaagse opleiding (weekend). Een doorlopend programma met een mix van praktijk en theorie:

 • Betekenis/definitie traditioneel/ instinctief schieten
 • Historie en alternatieven – voordelen en beperkingen
 • Benaderen doel – ruimtelijk blikveld – focus/de-focus – richtpunt trefpunt – intern vizier
 • Materiaal kennis 1 (boogtypen, lengtes en hun klassen – pezen – pijlen)
 • 11 stappen plan (opbouw schot afwerking)
 • Theorie en praktijk en fout-analyse
 • Fysiek: Spiergebruik – uithoudingsvermogen – krachtverdeling
 • Mentaal: Concentratie – afleidingsfactoren en hun remedie
 • Valkuilen voor trainer en schutter
 • Eigenschappen top trainer (taken en competenties – meerwaarde en mogelijkheden en vergoeding –planning – wetgeving – hulpmiddelen en hun werking)
 • Uitspreken verwachtingen/geven “kritiek” – onbekend terrein of omstandigheden.
 • Materiaal kennis 2 (traditioneel tunen)
 • Trainen in de praktijk en afronding
 • examen praktijk en Theorie

Waar en wanneer
Er is op dit moment geen opleiding gepland. Als u interesse heeft, laat dit dan weten via info@handboogsport.nl. Bij voldoende interesse (4 personen) organiseren wij weer een opleiding bij All Inn Traditional in Schijf.

Kosten en betalingsvoorwaarden
De kosten voor de specialisatiemodule liggen rond de 480 euro per persoon voor NHB Leden en 580 euro per persoon voor niet NHB leden en dienen vooraf te zijn voldaan. Het bedrag is inclusief docent(en), cursusmateriaal, eventueel gebruik van materiaal, accommodatie, examen, het boek ‘Instinctive Archery’ van Henry Bodnik, consumpties en maaltijden. Het bedrag is exclusief overnachtingen en vervoer.

Toelatingseisen/wensen
Minimaal 21 jaar
Nog geen NHB trainer? Dan dien je de basiscursus en/of gevorderden cursus of het 5 daagse kamp te hebben gevolgd. Je hebt al veel kennis en kunde nodig om de cursus te kunnen volgen zodat we het tempo kunnen behouden waarop de cursus gemaakt is.

Voorbereiding
Verplichte literatuur: Bodnik, Henry – Instinktives Bogenschießen mit Henry Bodnik (ook in Engelse versie)
Aanbevolen: Höhn, Ekkehard ISN978-3-938921-09-8 – Der Befreite Schuss en Höhn, E. & K.-H. Hörnig ISBN3-9805877-1-1 – Traditionell Tunen

Diploma indien geslaagd
Op de tweede dag zal er door een erkende instructeur van de Back to Bowhunting Academy een praktijkexamen worden afgenomen. Hiervoor dient men te slagen. Na behalen van het examen en het hebben voldaan aan de cursusopdrachten, krijgt de cursist het certificaat’ of ‘specialisatie aantekening’. Ook wordt er eventueel een aantekening in het NHB trainersdatasysteem gemaakt.

Scheidsrechter
Verenigingsscheidsrechter - SR/03

De NHB streeft ernaar dat elke (competitie)wedstrijd wordt geleid door een gecertificeerde scheidsrechter. De scheidrechter 3 leidt/beoordeelt zelfstandig wedstrijden, al dan niet samen met collega-official(s).Hij/zij werkt op aanwijzing van de organiserende vereniging en/of op aanwijzing van (een geleding van) de bond.

Inhoud

De scheidsrechter 3 zorgt voor een optimale voorbereiding op de wedstrijd door er serieus naar toe te leven, op de hoogte te zijn van de deelnemende sporters en het type wedstrijd. Op de dag zelf is hij met benodigde kleding, schoeisel en attributen op tijd aanwezig. De scheidsrechter toetst de gebeurtenissen tijdens de wedstrijd aan de regels en reglementen en grijpt in als de regels worden overtreden. De verenigingsscheidsrechter 3 assisteert bij wedstrijden die onder leiding van een (soms) hoger gekwalificeerde official staan.

Wil jij je inzetten voor een betere arbitrage en betere spelregelkennis binnen de handboogsport? Word dan Verenigingsscheidsrechter! Stap 1 op weg daar naar toe is het maken van de Instaptoets Reglementen (zie onderstaande link). Rond je deze toets met succes af, dan kan je jezelf vervolgens online inschrijven voor  de Workshop Reglementen.

De eerstvolgende Workshop Reglementen staat gepland voor zaterdag 21 september 2019. Locatie nader te bepalen.

Studiebelasting
De opleiding bestaat uit 4 onderdelen.
1. Online Instaptoets Reglementen (15-60 minuten)
2. Workshop Reglementen (1 dag / 2 dagdelen)
3. Stage + opdrachten (3 stagewedstrijden + huiswerk)
4. Proeve van Bekwaamheid (wedstrijd).

Kosten
De kosten voor de opleiding verenigingsscheidsrechter €50,-. In de periode voor aanvang ontvang je een factuur voor de opleidingskosten.

Bondsscheidsrechter - SR/04
De scheidsrechter niveau 4 of bondsscheidsrechter is samen met de eventuele collega-official(s) verantwoordelijk voor de controle van alle reglementaire zaken voorafgaand aan wedstrijd. De sporters bereiden zich terdege voor op de wedstrijd  en dat verlangt men ook van de official.

Inhoud

De scheidsrechter 4 neemt waar,  interpreteert en beoordeelt handelingen van sporters in het licht van de regels en reglementen (ook preventief). De official 4 managet als het ware de wedstrijd, oefent  door proactief ingrijpen  controle uit en communiceert beslissingen op zodanige wijze dat er respect uit spreekt en dat ze op natuurlijke wijze worden  geaccepteerd. De bondsscheidsrechter 4 controleert de uitvoering van eventuele straffen tijdens de wedstrijd.

De bondsscheidsrechter is verantwoordelijk voor het reglementaire verloop van de wedstrijd en heeft  een positieve invloed op de kwaliteit van de handboogsport. Samen met de eventuele collega-official(s) is hij/zij verantwoordelijk voor de formele afhandeling van de wedstrijd. Daarnaast is de bondsscheidsrechter verantwoordelijk voor het onderhouden van contact met collega’s, commissies en de officialbegeleider, en voor de eigen ontwikkeling als official.

Studiebelasting en inschrijving

De opleiding Bondsscheidsrechter bestaat uit 3 onderdelen.

1. Theorie (2 dagen/ 4 dagdelen);
2. Stage (6 stagewedstrijden; 3 x Indoor, 3 x Outdoor);
3. Proeve van Bekwaamheid (wedstrijd)

Kosten
De kosten voor de opleiding bondsscheidsrechter €50,-.

Specialisaties
NHB
Specialisatie instinctief schieten
Instinctief schieten neemt een steeds grotere vlucht. Meer en meer mensen vinden hun ontspanning en plezier in deze manier van schieten. Echter het aantal deskundige trainers met specifieke kennis van instinctief schieten loopt nog niet parallel  met het aantal personen dat op deze manier schiet.

Aan de hand van vragen die de NHB bereiken blijkt er voldoende belangstelling bij schutters te bestaan om een cursus instinctief schieten te volgen onder deskundige leiding.
In samenwerking met Tonny Wesselink en Vincent de Bot organiseert de NHB derhalve een interne module instinctief schieten voor handboogschutters. Zowel Tonny als Vincent hebben hun opleiding tot traditioneel/instinctief trainer en docent gevolgd bij Henry Bodnik in Duitsland. Henry Bodnik is een grootheid wat betreft instinctief schieten en auteur van diverse boeken en Dvd’s over dit onderwerp. Sjan van Dijck is toegevoegd aan het docententeam vanwege haar enorme kennis, langdurige ervaring, en zeer aansprekende prestaties met de barebow.

Deze cursus zal bestaat uit een tweetal cursus dagen.

Inhoudelijke doelstellingen

Na de opleiding ben je in theorie didactisch voldoende geschoold om een voorbereide training te kunnen geven. Na de opleiding heb je kennis van:

 • Wat wordt verstaan onder instinctief schieten?
 • 11 stappenplan schiettechniek
 • benaderen van het doel: blikveld, focus, intern vizier enz.
 • Kennis/keuzes van materiaal. (pijlkeuze, tuning, boogtypen)
 • Praktijk met foutenanalyse van elke deelnemer middels observatie.
 • Mentaal, concentratie/focus
 • Veel voorkomende fouten en oplossingen hiervoor
 • Veel gelegenheid tot het praktisch toepassen van het geleerde.
 • Praktische oefeningen aan de hand waarvan de cursisten zelf kunnen trainen tussen dag 1 en 2
 • Afronding cursus met evaluatie.

Deelname?

 • Voor iedereen ouder dan 16 jaar, NHB lid, met ruime ervaring in de handboogsport.
 • Boog met minimaal 6 bijpassende pijlen (stabilitatie & visier zijn niet nodig)
 • Barebow tab en/of Handschoen. Let op: geen ankertab!

Waar en wanneer

Momenteel staat er geen cursus gepland

Bijscholingen
Academie voor sportkader