Door een nog onbekend probleem zijn er storingen op deze website. Hierdoor is het gehele tabblad reglementen niet bereikbaar. De documenten die normaal te vinden zijn onder dit tabblad zijn tijdelijk toegevoegd onder het gedeelte ‘Over NHB’ onder de kopjes ‘reglementen’ en ‘procedures’. Ook hebben de contactgegevens hierdoor een wat ander uiterlijk dan u gewend bent.

We proberen de problemen met de website zo snel mogelijk op te lossen. Mocht u toch nog een document missen of nodig hebben, laat het ons dan weten via info@handboogsport.nl.