De handboogsport staat erom bekend dat iedereen deze sport kan beoefenen. Ja, ik hoor je al denken…. “Echt niet iedereen!” Jawel hoor, zelf mensen met weinig tot geen zicht kunnen deze sport beoefenen. En nu zelfs ook als je lijdt aan de ziekte van Parkinson.

 

“Als je denkt in oplossingen in plaats van problemen kun je alles doen!”
~ Willem van Wierst.

Parkinson.

Enige tijd geleden werd door een groepje studenten enkele bijzondere experimenten uitgevoerd bij een van onze kenniscentra’s voor aangepaste sporten. OGIO is een handboog vereniging waar ook sporters met een beperking kunnen handboogschieten. De studenten kregen een opdracht om een autonoom (zelf reagerend) actief sporthulpmiddel te ontwerpen, fabriceren en testen voor een gebruiker met een fysieke of mentale handicap. Voor hun ging het onderzoek uit naar handboogschutters die lijden aan essentiële tremor (een symptoom van Parkinson).

Het handboogschieten is feitelijk ongeschikt voor mensen met een trillende arm of hand, omdat een pijl ongecontroleerd kan worden gelost en er daarmee gevaarlijk situaties kunnen ontstaan. De studenten gingen op onderzoek uit en kwamen eruit om een apparaat de ontwerpen die trillen meet en de trillingen dan omzet in tegengestelde trillingen. Hierdoor wordt de trillingen in de spieren verstoort waardoor het trillen stopt of sterk vermindert.

Na verwerken van de meetgegevens bleek dat de schietresultaten ca. 26 % verbetering opleverde waarmee dit experiment positief kon worden afgesloten.

Groot dank aan OGIO en de studenten voor het uitvoeren van dit experiment!

Wil je het hele verhaal lezen over de proefopstelling gebruikerstest en nog meer? Klik dan hier!