Op zaterdag 7 september start er weer een HBT 3-opleiding. Deze opleiding is bedoeld voor handboogtrainers die zich verder willen ontwikkelen tot zelfstandig trainer op bijvoorbeeld verenigings- of regioniveau. De opleiding kent negen bijeenkomsten en een examendag. Daarnaast wordt van de deelnemers verwacht dat zij opdrachten uitvoeren, zoals het coachen van schutters en het geven van trainingen.

Binnen de NHB is het versterken van wedstrijdtechnisch en bestuurlijk kader een belangrijk speerpunt. Met de successen van het WK 2019, Olympische Spelen 2012 en 2016, de nieuwe promotiecampagne Free Your Mind en de aanwas door films en boeken is het belangrijk ons kader te versterken. Zowel kwalitatief als kwantitatief. Dit betekent ook dat er bewust voor is gekozen de kosten voor de opleiding niet te verhogen.

Aanmelden

Opgeven kan rechtstreeks via: https://sportopleidingen.nl/sportopleidingen/68-handboogtrainer-3-modern-en-talentvol. Hier is ook nadere informatie te vinden over de cursus.

De opleiding staat open voor zowel leden als niet-leden. Niet-leden betalen evenwel een fors hoger tarief.

Vragen

Bij vragen over de opleiding, eventuele vrijstellingen of anderszins kun je contact opnemen met het bondsbureau via info@handboogsport.nl.