Het opstellen van een uitdagend en leerzaam trainingsplan is één van de belangrijkste en tevens moeilijkste taken voor een (handboog)trainer. Hoe verzin je telkens iets leuks, zonder snel in herhaling te vallen? Hoe blijf je sporters motiveren? En hoe weet je iedere training je doelstelling(en) te bereiken?

De Nederlandse Handboog Bond wil coaches, trainers en jeugdleiders verder met elkaar verbinden door meer oefenstof beschikbaar en bereikbaar te maken. Oefenstof die door jullie bedacht en gedeeld wordt, zodat andere trainers daar gebruik van kunnen maken.

Middels dit formulier willen we iedereen die wil bijdragen uitnodigen zijn of haar oefenstof te delen. Alle inzendingen worden individueel beoordeeld en verwerkt in een database. Mogelijk wordt er nog contact opgenomen om de oefenstof te verduidelijken middels tekeningen en plattegronden.

De database zal vervolgens beschikbaar komen voor iedereen betrokken binnen de handboogsport.

GA NAAR FORMULIER