De handboogsport kent tal van disciplines, materiaalklassen en wedstrijd- / competitievormen. Dat is een kracht van de sport maar tegelijkertijd leidt het soms ook tot verwarring.
Voor de verschillende wedstrijden en competities zijn verschillende reglementen van kracht, passend bij de statuur van de betreffende wedstrijd. 
Welk reglement is nu op welke wedstrijd van toepassing? Onderstaand artikel geeft antwoord op die vraag.
We beperken ons even tot op de discipline Indoor; de discipline waarin de komende maanden volop mooie handboogsport te zien is.

We onderscheiden twee belangrijke hoofdreglementen, namelijk:
1. World Archery Rule Book 3 (Nederlandse vertaling)
2. Nationale Bepalingen NHB Bondscompetities Indoor & 25m1p 

World Archery Rule Book 3
World Archery Rule Book 3 beschrijft de internationale spelregels en procedures voor doelschieten (indoor + outdoor).
Dit reglement is van toepassing op alle Indoor A-statuswedstrijden die wereldwijd verschoten worden. Hiertoe behoren dus ook de A-status Indoorwedstrijden die op onze nationale wedstrijdkalender prijken.
Het originele World Archery Rule Book 3 is Engelstalig en te raadplegen op de reglementenpagina van World Archery.
Indien er een discrepantie is tussen de Engelstalige en Nederlandstalige versie, dan is de Engelstalige versie altijd leidend.

Nationale Bepalingen NHB Bondscompetities Indoor & 25m1p
Naast de A-status Indoorwedstrijden kennen we in Nederland ook het begrip NHB Bondscompetities Indoor & 25m1p.
Onder deze competities verstaan we het geheel van Regiocompetitiewedstrijden, Rayon Kampioenschappen en Bondskampioenschappen voor de disciplines Indoor & 25m1p.
De spelregels en procedures voor deze competities zijn vastgelegd in het reglement Nationale Bepalingen NHB Bondscompetities Indoor & 25m1p en wijken, om praktische redenen, op een aantal punten af van het World Archery Rule Book 3.

Actualiteit: de Indoor shoot-off.
Afgelopen weekend is op verschillende wedstrijden onduidelijkheid ontstaan over de wijze waarop een shoot-off tijdens een Indoor A-statuswedstrijd verschoten dient te worden.
Voor het antwoord op die vraag moet dus een beroep gedaan worden op het World Archery Rule Book 3.

Art. 14.5.2.2.

Individueel;

  • Shoot-off bestaat uit 1 pijl voor de score in indoor en outdoor:
  • Bij Outdoor, als beide sporters een 10 (recurve) of een X (compound) schieten met hun eerste shoot-off pijl dan wordt de match beslist als een gelijke stand en zal er een tweede shoot-off worden geschoten om de match te beslissen;
  • Als de score gelijk is dan volgt closest to the centre. Indien nog gelijk dan zal er wederom een pijl geschoten worden om de match te beslissen, totdat de gelijke stand is opgeheven.
  • Als beide sporters de scorende zones missen dan schieten de sporters een volgende pijl.

Conclusie: een Indoor shoot-off bestaat uit 1 pijl, closest to the centre.