Binnen de NHB kennen we twee belangrijke 3D-competitievormen, namelijk:

● Shooter of the Year
● NK

Voor beide geldt dat reeds vele handboogsporters met veel plezier deelnemen aan deze evenementen.
We zien naast het plezier echter ook ontwikkelingsmogelijkheden. Denk hierbij aan het vaststellen van een uniform reglement, een vast inschrijfsysteem voor wedstrijden, communicatie/wedstrijdverslag via de vaste communicatiekanalen van de NHB (website, facebook, nieuwsbrief, bondsblad), aankleding van evenementen, publicatie van tussenstanden en uitslagen etc.

Om hier handen en voeten aan te geven is de NHB op zoek naar mensen die de handboogsport en/ of specifiek de discipline 3D een warm hart toedragen.
Het voorstel is om twee werkgroepen te gaan formeren, waarbij één groep zich gaat richten op Shooter of the Year en één groep op het NK 3D.
Deze werkgroepen gaan eerst aan tafel om ideeën uit te wisselen en een plan te maken. Vervolgens gaan we dan aan de slag met concrete acties.

We mikken op een tijdslijn voor 1 of 2 jaar, zodat leden van een werkgroep geen verbintenis voor lange tijd hoeft aan te gaan.
Langer mag natuurlijk altijd!

Wil jij graag je steentje bijdragen aan een mooie toekomst voor het 3D-schieten in Nederland? Meld je dan aan via het aanmeldformulier.