Afgelopen woensdag was de eerste digitale ronde tafel voor het nieuwe meerjarenbeleidsplan van de NHB. Dat was een boeiend en interessant gesprek tussen negen actieve mensen uit de handboogsport. Goede ideeën kwamen naar boven over onder meer competities, evenementen en het verenigingsgevoel. Wat bij mij vooral bleef hangen is de roep om keuzes.

 

Niet doen is een keuze
Keuzes maken is nodig. Een open deur, want iedereen weet dat je niet alles kunt blijven doen. Daarvoor is er te weinig menskracht, geld en tijd. De keuze voor keuzes is dus noodzakelijk. Maar als we dan gaan kijken naar welke keuzes we maken, gaat het vooral over wat we wél doen. Ik vind ook dat we meer moeten kiezen wat we niet doen.

 

Maandag
Vrijdag hadden wij veel handboogsportnieuws. Een nieuwsbrief over de nieuwste versoepelingen per 1 juni, de stukken van de bondsraad kwamen online en we hadden ons eerste NHB-webinar. Hier sprak ik over met een marketeer en die zei: “Simpel, dan moet je je blog gewoon op maandag doen; dat is sowieso een betere dag”. Ik heb dat gevolgd, ook als schrijf ik de blog niet alleen maar vanuit de marketing drijfveren. Het speelt een rol, want ik wil de sport zo goed als mogelijk verkopen en neerzetten, leden informeren en nieuwe (groepen) mensen aan te trekken voor de sport. Ik wil vooral mensen meenemen in wat ik doe en wat de NHB doet voor haar leden. Inzicht geven wat we doen voor elk lid en de sport.

 

Doe mee!
Kiezen is nodig vanuit een visie. Juist daarom is het zo hard nodig dat we onze visie nadrukkelijker vertellen. We zijn er voor iedereen die schiet met pijl en boog: leden en toekomstige leden. Ik ben er overtuigd dat we als NHB namelijk veel te bieden hebben. We vertellen het verhaal alleen te weinig, en te weinig in samenhang. Blijkbaar voelen mensen zich ook niet geroepen om mee te praten over het meerjarenplan en de toekomst van de handboogsport. Meedoen kan via een digitale ronde tafel, maar ook door te mailen of anders contact te leggen met mij, mijn collega’s of bestuursleden. Er wordt nog steeds een drempel ervaren. Daarom doe ik ook nu weer deze oproep aan iedereen met een idee: doe mee!


Leiderschap
Ik kies voor een lage drempel door actief te zijn op sociale media, te bellen met leden en verenigingen, mijn telefoonnummer en mailadres overal onder te zetten. In tijden van crisis is leiderschap geboden. Leiderschap vraagt om keuzes. Dit is er een van. Ook kies ik voor een gerichte inzet voor verantwoord en goede handboogsport voor iedereen, binnen en buiten. Dat kost veel tijd en energie, maar dat doe ik voor elke handboogsporter. En dan wachten de nieuwe statuten maar even, want eerst wil ik dat iedereen weer met plezier de pijlen richting het blazoen, het 3D-dier of het doel schiet.

 

Arnoud Strijbis | Algemeen Directeur Handboogsport Nederland | +31 6 46133286 | arnoudstrijbis@handboogsport.nl | @Strijbis op Twitter | Facebook | Instagram | LinkedIn