Op zaterdag 27 juni a.s. wordt de voorjaarsvergadering van de Bondsraad gehouden. De leden van de bondsraad hebben de documenten rechtstreeks in de mailbox ontvangen. Aangezien het een openbare vergadering is en documenten openbaar zijn, staan de documenten ook op www.handboogsport.nl. De documenten zijn hier te vinden.

Op de agenda staan dit keer onder meer het jaarverslag en de jaarrekening over 2019, de hernieuwde nationale bepalingen, het voorstel tot aanpassing van de teamgrootte bij 25m1pijl en het voorstel tot vernieuwing van het kledingvoorschrift.

Bijzonder aan de Bondsraad van 27 juni is dat het een vergadering via videoverbinding zal zijn vanwege de geldende beperkingen. Vergaderingen van de bondsraad zijn openbaar en kunnen door iedereen worden bijgewoond. Gelet op de digitale vergaderwijze is aanmelding vooraf voor niet-leden van de bondsraad of bondsbestuur echter noodzakelijk. Je kan je aanmelden door een mail te sturen naar: info@handboogsport.nl.