Omdat er maar twee cursusdagen zijn geweest, is besloten om NHB-leden en niet-leden de mogelijkheid te geven om alsnog in te stromen in de HBT3-opleiding per september 2020. De eerste twee lessen worden dan opnieuw gedaan voor de nieuwe instromers. De cursus zal rond de zomer 2021 worden afgerond.

De handboogtrainer 3 (HBT3) is vooral werkzaam in de vereniging, maar kan ook worden ingezet bij de regio- en rayontrainingen. Hij/zij werkt vooral met wedstrijdsporters en talenten. De trainer HBT3 kan zelfstandig lesgeven, lessen voorbereiden, plannen en evalueren aan de hand van vooraf gestelde doelen. Daarnaast coacht de trainer HBT3 wedstrijdsporters tijdens wedstrijden en organiseert (nieuwe) activiteiten binnen de vereniging. De trainer HBT3 stuurt trainer(s) HBT2 aan en kan tevens fungeren als praktijkbegeleider voor de trainers cursussen HBT2 en HBT3 (bijscholing 3.6 noodzakelijk). De trainer HBT3 onderhoudt de noodzakelijke contacten met ouders van jeugdige sporters, bestuur, vrijwilligers binnen de vereniging en andere trainers.

Instroomeis: HBT2 diploma (tenzij anders vooraf in overleg is vastgesteld).


Interesse? Klik hier om je op: Sportopleidingen.nl in te schrijven.
Er zijn 2 inschrijflinks, de bovenste voor NHB-leden en de onderste voor niet-leden.