Wil je bijdragen aan de toekomst van de handboogsport?
Vind je ook dat de sporter centraal hoort te staan in het beleid van de NHB?
Heb jij ideeën over hoe de volgende generatie gouden medaillewinnaars zich zou moeten ontwikkelen?

Dan zoeken we jou als lid van het bondsbestuur van de Nederlandse Handboog Bond!

Wat is de NHB?

De Nederlandse Handboog Bond (NHB) vertegenwoordigt 220 verenigingen met ongeveer 10.000 leden. Deze leden zijn actief van verenigingswedstrijden tot op de Olympische Spelen, van traditionele disciplines als 25m1pijl tot vernieuwende vormen als run archery. De handboogsport is divers in alle facetten en heeft een rijke toekomst voor zich. Binnen de huidige organisatiestructuur van de NHB bepaalt het bondsbestuur het beleid, waarbij het verantwoording aflegt aan de Bondsraad. Voor de uitvoering van het beleid is er een bondsbureau onder leiding van de algemeen directeur dat nauw samenwerkt met vele vrijwilligers.

Wat is het bondsbestuur?

Het NHB bestuur bestaat op dit moment uit vijf personen. De voorzitter en de bestuurder financieel beleid (penningmeester) zijn in functie verkozen. De andere taakvelden worden door het bestuur onderling verdeeld. Vanwege het bereiken van het einde van de bestuurstermijn van het huidige bondsbestuurslid wedstrijdsport en jeugd is de NHB per december 2020 op zoek naar een nieuw lid van het bondsbestuur. Omdat we diversiteit in het bestuur belangrijk vinden, worden met name jonge mensen en vrouwen uitgenodigd om op deze oproep te reageren.

Wat zoeken we?

De NHB werkt op dit moment aan een nieuw meerjarenbeleidsplan voor de periode 2021-2024. Om hier sturing aan te geven, zoeken we een bestuurder met de volgende eigenschappen:

 • Verbindend
 • Teamspeler
 • Enthousiasmerend
 • Bewustzijn van de noodzaak om de transitie van de handboogsport vorm te geven, uitgaande van het meerjarenbeleidsplan.
 • Vanwege de balans in het bestuur is kennis van topsport en talentontwikkeling en/of digitale transformatie een pré, evenals specifieke kennis van de handboogsport

Wat doe je als bondsbestuurder?

Een lid van het bondsbestuur vervult meerdere rollen en heeft diverse taken, zoals:

 • Binnen het bestuur mede ontwikkelen en bepalen van het beleid voor de toekomst van de sport
 • Bestuurlijk vertegenwoordigen voor het toebedeelde takenpakket richting leden, verenigingen, commissies, werkgroepen en andere stakeholders
 • Stimuleren van samenwerking
 • Klankbord zijn voor de medewerkers van het bondsbureau
 • Netwerken binnen de Nederlandse handboogsport

Wat kost het?

Lidmaatschap van het bondsbestuur kost in ‘normale’ omstandigheden ongeveer 5 uur per week. De tijdsbesteding bestaat uit:

 • Tien bestuursvergaderingen per jaar (digitaal en fysiek)
 • Vier bondsraadvergaderingen per jaar (digitaal en fysiek)
 • Afstemming met commissies, werkgroepen en bondsbureau
 • Representatie en aanwezigheid namens de NHB

Wat levert het op?

Lidmaatschap van het bondsbestuur levert natuurlijk ook iets op, te weten:

 • Deel uitmaken van een collegiaal bestuur
 • Prachtige ervaringen in de sport opdoen
 • Mooie prestaties van handboogsporters op alle niveaus meemaken
 • Een bestuursvergoeding (50 euro per maand) en vergoeding voor reiskosten

Vragen?

Voor vragen kunt u contact opnemen met algemeen directeur Arnoud Strijbis via arnoudstrijbis@handboogsport.nl of (06)46133286.

Reageren?

Direct reageren kan natuurlijk. Stuur een motivatie en CV naar solliciteren@handboogsport.nl. Deadline ligt op woensdag 30 september 2020.