Naar aanleiding van de sinds dinsdag 29 september aangescherpte maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, heeft er overleg plaats gevonden tussen de gemeente, de NHB en de lokale organisatie van het NK 3D.

Helaas zijn wij gezamenlijk tot de conclusie gekomen dat het met de huidige maatregelen niet mogelijk is om een volwaardig NK 3D te organiseren. Zo zou het aantal deelnemers beperkt moeten worden, er geen catering mogelijk zijn en zou de prijsuitreiking kleinschaliger moeten. Sociale ontmoeting rond de wedstrijd zou ook niet mogelijk zijn. Verder zouden er veel extra maatregelen (en daarmee gepaard gaande kosten) getroffen moeten worden om afstand en hygi├źne te garanderen. Dit alles heeft geleid tot de afweging dat het NK 3D in 2020 niet kan plaatsvinden.

Wij willen de organiserende vereniging Oude Roem Handhaven, en specifiek Dorus van Heugten, bedanken om de organisatie in deze onzekere tijd op zich te willen nemen.

Wij hopen dat iedereen gezond blijft en dat we in 2021 een fantastisch NK3D in Lierop kunnen neerzetten. Dat is immers nu al duidelijk; het NK 3D zal volgend jaar in Lierop worden gehouden, omdat de organisatie heeft aangegeven het NK volgend jaar graag opnieuw te organiseren. Een geschikte datum gaan wij zo spoedig mogelijk communiceren.

Alle aangemelde deelnemers zullen per mail aanvullend worden geïnformeerd.