Op zaterdag 12 december a.s. is de halfjaarlijkse vergadering van de Bondsraad. In de komende vergadering staat onder meer de besluitvorming over het meerjarenbeleidsplan 2021+ ‘Doelgericht vooruit: raak!’ op de agenda.

Met dit plan wil de NHB de komende jaren aan de slag om stappen te zetten om het geluk van alle handboogsporters in Nederland te vergroten. Aan de hand van de klantreis en een digitaal platform gaat de NHB samen met verenigingen, leden en andere partners in de handboogsport aan de slag op gebieden als ledenwerving, -activering en -behoud. Maar ook het sportaanbod voor alle disciplines is een nadrukkelijk thema. Om de ambities te bereiken is samenwerking op alle niveaus van groot belang. Daar gaan we ons de komende tijd sterk voor maken.

Verder staat op de agenda het vaststellen van de begroting (meerjaren en 2021) en de reglementswijziging ten aanzien van de teamcompetities. Klik hier voor alle bondsraad documenten.

De vergadering (aanvang 10:00 uur) vindt vanwege de coronamaatregelen wederom digitaal plaats. Op de digitale tribune plaatsvinden kan; iedereen is welkom. Meld je dan aan via arnoudstrijbis@handboogsport.nl.