Als gevolg van de indiensttreding als bondscoach bij de NHB van Peter Elzinga in augustus van dit jaar, moest hij zijn positie in de Atletencommissie (AC) opgeven.

De AC is een NHB commissie waar topsporters zitting in hebben. De AC kan vanuit het gezichtspunt en belangen van de topsporters zaken inbrengen die het topsportbeleid van de NHB mede kunnen beïnvloeden. 
De NHB prijst zich gelukkig dat vanuit de groep compound topsporters Mike Schloesser zich heeft aangemeld om de leeggekomen plaats in de AC weer op te vullen en het bestuur heeft hem in haar bestuursvergadering van 7 december 2020 officieel benoemd tot lid van de Atletencommissie.