Tijdens de digitale vergadering van de bondsraad zijn Bas van den Berg en Honzik Pavel verkozen tot lid van het bondsbestuur van de NHB. Bas zal de portefeuille wedstrijdsport en marketing gaan invullen. Honzik wordt bestuurslid topsport en talentontwikkeling. Met de komst van deze heren wordt de vacature ingevuld die ontstond met het vertrek van Agnes Vissers, die na zes jaar afscheid nam.

Bas van den Berg
Voor velen in de handboogsport is Bas van den Berg (30 jaar) geen onbekende. Van jongs af aan is Bas actief als handboogsporter. Hij heeft in de nationale selectie gezeten en Nederland op het internationale podium vertegenwoordigd. Verder was Bas recentelijk nog actief als verenigingsbestuurder bij Strijd en Vrede in Beek en Donk. Als assistent-trainer bij het RTC Noord-Brabant is Bas ook actief als trainer. In het dagelijks leven is Bas ondernemer. Hij heeft meerdere ondernemingen, waaronder een champignonkwekerij. “Ik wil graag mijn kennis van de handboogsport en capaciteiten als ondernemer inzetten om de handboogsport sterker en groter te maken in lijn met het nieuwe meerjarenbeleidsplan,” zegt Bas over zijn ambitie als bondsbestuurder.

Honzik Pavel
Honzik Pavel is een fervent sportliefhebber bij wie de handboogsport altijd al interesse opleverde. Als oud-medewerker van de tennisbond KNLTB en medewerker van NOC*NSF kent hij de sportwereld buitengewoon goed. Met name op de terreinen topsport, talentontwikkeling, opleidingen en de ontwikkeling en borging van digitale middelen heeft Honzik veel kennis in huis die van toegevoegde waarde is voor de uitvoering van het door de bondsraad vastgestelde meerjarenbeleidsplan. De 44-jarige inwoner van Uithoorn zegt zelf: “Graag stroop ik mijn mouwen op voor de handboogsport. Het is een prachtige sport waarin focus en doelgerichtheid een belangrijke rol speelt. Ik heb er zin in om samen met mijn medebestuursleden, de bondsraad en de vele vrijwilligers van de bond te zorgen voor een goed klimaat waar talenten kunnen groeien en bloeien.”

Portefeuilleverdeling
Met de komst van de nieuwe bestuursleden heeft het bondsbestuur ook de portefeuilleverdeling opnieuw vastgesteld. Deze vindt u hier. Ook is er een nieuw rooster van aftreden. Zowel Bas als Honzik zijn benoemd voor een periode van vier jaar.