Waarom is iemand lid van een handboogsportvereniging? Wat zijn de drijfveren? Wat houdt iemand bij een vereniging? Wat zijn de wensen? Wat zijn de behoeften?

Dit zijn belangrijke vragen die we beantwoord willen hebben voor een goed passend aanbod voor handboogsporters van nu en straks. Dit is ook een van de redenen waarom de klantreis van de handboogsporter in het meerjarenbeleidsplan (MJBP) ‘Doelgericht vooruit: raak!’ een heel belangrijk thema is.

Bij het maken van dit MJBP is veel informatie naar boven gekomen. Daar hebben vele NHB-leden aan bijgedragen tijdens digitale ronde tafel sessies, in de bondsraad of door mails of telefoontjes. We zetten nu een volgende stap. Alle mensen die in 2020 hun lidmaatschap hebben opgezegd, hebben per mail een korte enquête toegezonden gekregen. Daarin wordt hen de vraag gesteld waarom ze zijn gestopt als lid van een bij de NHB aangesloten vereniging. 

De uitkomsten van de enquête zullen uiteraard worden gedeeld. Met de uitkomsten van deze enquête kunnen we beweegredenen van ex-leden achterhalen en kijken hoe we daar samen het beste op kunnen inspelen.

Vragen hierover? Bel of mail gerust naar arnoudstrijbis@handboogsport.nl.