In het meerjarenbeleidsplan van de NHB staat: we stellen de sporter centraal. Om onze dienstverlening als bond te verbeteren, hebben we daarom jouw input als handboogsporter nodig. Jouw mening kan het verschil maken! Zie hieronder verschillende mogelijkheden om bij te dragen.

Rondetafelgesprekken met het bestuur van de NHB

Het bondsbestuur van de NHB nodigt je uit om mee te praten over de rol en de waarde van de bond, vormen van lidmaatschap, soorten wedstrijden en meer. Er worden in oktober en november (online) sessies georganiseerd waarin we aan de hand van vragen en stellingen in gesprek gaan met verschillende doelgroepen. 

De bijeenkomsten zijn digitaal en vinden plaats van 19:30 – 21:00. Vol = vol! De uitkomst van de gesprekken wordt meegenomen om het beleid van de NHB verder vorm te geven.

Meedoen? Mail projecten@handboogsport om je op te geven voor één van onderstaande bijeenkomsten:

Maandag 1 november: beginners (korter dan één jaar lid)
Dinsdag 9 november: jeugd
Maandag 15 november: verenigingskader
Dinsdag 16 november: wedstrijdkader

Enquête: verbeteren van draaiboeken in wedstrijden

Doe jij wel eens mee aan een handboogwedstrijd? Ben je actief als vrijwilliger bij een wedstrijd? Zit of sta jij wel eens in het publiek bij evenementen? Dan kun jij ons helpen! Wij zijn bezig met het verbeteren van draaiboeken voor wedstrijden, competities en evenementen van de NHB en bij de NHB aangesloten verenigingen. De enquête gaat in op de organisatorische kant van een wedstrijd en wat jij daarvan merkt tijdens de wedstrijddag. Dit betreft iedereen die aanwezig is op zo een dag en het gaat over alles wat je op een dag tegenkomt. Van inrichting van het veld tot parkeerplaatsen van bezoekers, van veiligheidsvoorschriften tot catering.

Wil jij graag iets inbrengen over dit onderwerp en/of jouw ervaring met ons willen delen?
Vul dan
hier de enquête in.

Enquête: Overwegingen beoefenen handboogsport

Afstudeerstudenten SPECO Sportcommunicatie doen namens de NHB onderzoek naar de ‘klantreis’ van de handboogsporter. Waarom word je lid, waarom blijf je lid? Door middel van deze enquête zouden zij er graag achter willen komen wat jouw overwegingen zijn geweest om uiteindelijk de handboogsport vast te gaan beoefenen. Verder zijn zij ook geïnteresseerd in je huidige betrokkenheid en ervaringen als bondslid.

Vul dan hier de enquête in.