Bij de hafljaarlijkse (in dit geval digitale) Algemene Vergadering van NOC*NSF is NHB-bestuurder financieel beleid Rob Boumans verkozen tot lid van de financiële commissie. In deze commissie zitten bestuursleden en/of directieleden van de bij NOC*NSF aangesloten sportbonden. Primaire taak van de commissie is de Algemene Vergadering van NOC*NSF adviseren over de begroting en aanhangende financiële stukken van de sportkoepel.

Rob Boumans over zijn verkiezing: “Ik ben blij in de financiële commissie een bijdrage te leveren aan Nederland als sportiefste land van de wereld. Ik zie het als mijn voornaamste taak om de Nederlandse sport in tijden van transitie verder te helpen. Het is van groot belang dat NOC*NSF en de bonden nieuwe geldstromen vinden om de sport te financieren, zowel in de top als de breedte.”

Rob Boumans blijft – als de Bondsraad daarmee instemt – de komende twee jaar ook bestuurder financieel beleid van de Nederlandse Handboog Bond. Nu zijn eerste termijn van vier jaar er bijna op zit, heeft Rob zich kandidaat gesteld voor een tweede termijn van twee jaar.

Overige onderwerpen Algemene Vergadering NOC*NSF
In de Algemene Vergadering (AV) van NOC*NSF stond er nog veel meer op de agenda. Zo nam algemeen directeur Gerard Dielessen officieel afscheid en werd hij Koninklijk onderscheiden. Daarnaast stemde de AV in met het maximeren van termijnen van bestuursleden van NOC*NSF en bonden tot negen jaar. De NHB hanteert sinds jaar en dag al de maximale termijn van acht jaar. Verder was er aandacht voor de prestaties in Tokyo, zowel Olympisch als Paralympisch, de gevolgen van de coronapandemie en de sportagenda 2032. Tevens kreeg het thema grensoverschrijdend gedrag veel aandacht. Er lopen diverse onderzoeken en er worden acties ondernomen. Ook de NHB heeft dit als een speerpunt van beleid gemaakt. Voor een vollediger overzicht van de besluiten van de AV van NOC*NSF verwijzen wij naar het artikel op de site van NOC*NSF.