Om veilig te kunnen sporten is het belangrijk dat we ons houden aan de huidige coronamaatregelen. Uit recente cijfers blijkt dat 52% van de sportclubs het coronatoegangsbewijs (CTB) slechts gedeeltelijk controleert en 35% zelfs helemaal niet. Dit is zorgelijk, zeker in tijden van oplopende besmettingscijfers en stijgende ziekenhuisbezetting. Willen we ingrijpendere maatregelen voor de sportsector voorkomen, dan is het cruciaal dat we ons met elkaar blijven inzetten om sporten bij sportverenigingen mogelijk te houden.

Helaas wordt ook lang niet op alle sportverenigingen het CTB correct gecontroleerd. Er is geen coronatoegangsbewijs nodig om buiten te sporten, maar de binnenruimtes op sportlocaties zijn voor iedereen van 18 jaar en ouder alleen toegankelijk na controle van het CTB*.
De NHB roept alle handboogverenigingen en handboogschutters dringend op om het CTB goed te controleren, dan wel te laten controleren. Ook het checken van een geldig ID-bewijs hoort bij deze controle. NOC*NSF en sportbonden zijn door de minister dringend gevraagd hierop actie te ondernemen.

Uitdagingen
Natuurlijk begrijpen we dat het navolgen van de huidige maatregelen voor uitdagingen kan zorgen. Zo kennen wij de verhalen van spanningen binnen verenigingen. Weet daarbij dat wij die signalen ook terugleggen bij degenen die dichter bij de beslissers in Den Haag staan. Voor nu is het wel onze gezamenlijke verantwoordelijkheid om invulling te geven aan de huidige maatregelen en eisen. Op onze website én in het coronadossier van NOC*NSF vind je daarom alle informatie over het CTB.

Een van de grootste uitdagingen is misschien wel het organiseren van voldoende mankracht. Denk daarbij eens aan de volgende mogelijkheden:

  • Ga het gesprek aan met de gemeente. De gemeente kan meedenken en zo mogelijk ondersteunen bij de controle en handhaving van de coronamaatregelen. Bovendien hebben gemeentes hier ook middelen voor gekregen.
  • Vraag de leden om helpen met controleren.

Andere sportbonden en NOC*NSF doen deze week een soortgelijke oproep. Als we er in de sportwereld samen voor zorgen dat we het CTB én ID-bewijs controleren, houden we samen de mogelijkheden om te kunnen blijven sporten, houden we samen onze sporthorecagedeeltes open en sport zo toegankelijk mogelijk voor iedereen.

*Coaches, trainers en noodzakelijke vrijwilligers/functionarissen zijn vrijgesteld van de CTB-verplichting om zo hun functie uit te kunnen voeren. Hebben zij hun taak afgerond, dan zijn ook zij CTB-plichtig.