World Archery heeft besloten dat voor de disciplines indoor en outdoor de beschikbare schiettijd per pijl wordt teruggebracht van 40 seconden naar 30 seconden. Dit leidt inmiddels tot vragen binnen de (Nederlandse) handboogsport. Hoewel niet alles op dit moment helemaal duidelijk is, zetten we datgene wat we weten alvast voor je op een rijtje. 

De verkorting van de schiettijd is ingegeven om meerdere redenen. Ten eerste wil WA de lengte van wedstrijden en evenementen hierdoor verkorten om deze betaalbaar te houden en om vrijwilligers en medewerkers niet verder te belasten. Verder wil WA de wedstrijden en evenementen aantrekkelijker maken voor publiek en media. Ook In de derde plaats komt deze verandering voort uit de wens om de beste schutter te laten boven drijven. 

Wat verandert er?

  • Voor indoor blijft een schietbeurt uit drie pijlen bestaan. Een schietbeurt voor indoor duurt daarom voortaan 3 x 30 = 90 seconden. Voorheen was dit 120 seconden.
  • Voor outdoor blijft een schietbeurt uit zes pijlen bestaan. Een schietbeurt voor outdoor duurt daarom voortaan 6 x 30 = 180 seconden. Voorheen was dit 240 seconden.
  • Ook een shoot-off bestaat bestaat in beide disciplines voortaan uit 30 seconden, voorheen was dit 40 seconden.
  • Voor specifieke para archery wedstrijden blijft de schiettijd staan op 40 seconden.

Impact
Deze wijzigingen hebben impact op de handboogsport en voor de schutters. Sporters hebben immers minder schiettijd ter beschikking; wedstrijdorganisatoren worden geacht hun tijdsystemen, schema’s en dergelijke hierop aan te passen; bonden moeten hun reglementen hierop aanpassen en communiceren over de veranderingen.

Exacte ingangsdatum nog niet bekend
Tijdens de bestuursvergadering van World Archery – eerste helft december – wordt een besluit genomen over de exacte datum waarop deze nieuwe regel in werking treedt. Daarna worden de reglementen geactualiseerd en kennen we de precieze nieuwe reglementsteksten. Zodra we hierover beschikken, zal de definitieve tekst gepubliceerd worden via onze (online) kanalen en verspreid worden onder onze verenigingen. 

Wat betekent dit voor onze wedstrijden?
Navraag bij World Archery heeft ons geleerd dat we toestemming hebben om op alle nationale wedstrijden uit het lopende indoorseizoen de 40 seconden schiettijd te blijven hanteren. Hier zijn we blij mee, omdat we een natuurlijk moment – start van een seizoen – het beste vinden om de regels te wijzigen.

Gegeven de huidige planning van onze indoorwedstrijden betekent dit dat de 40 seconden schiettijd blijft gelden tot en met de Bondskampioenschappen Indoor Teams. Deze kampioenschappen staan gepland voor het weekend van 26 en 27 maart 2022.
We gaan er – gelet op de vermoedelijke ingangsdatum in het eerste kwartaal 2022 – vanuit dat de A-statuswedstrijden outdoor in 2022 worden geschoten volgens de 30 seconden schiettijd. Nadere informatie daarover volgt.

Organisatoren van B-statuswedstrijden (indoor en outdoor) staat het vrij om de nieuwe schiettijden al dan niet over te nemen in het reglement voor hun wedstrijden.
Deze wijziging heeft geen gevolgen voor de schiettijd in de discipline 25m1pijl.