Vanaf dit seizoen verandert de inschrijving voor de Rayonkampioenschappen Teams Indoor en 25m1pijl. De RK Teams hebben voortaan een open inschrijving. Dit houdt in dat het niet langer noodzakelijk is om Regiocompetitie Teams te schieten om toch aan het RK Teams deel te kunnen nemen.

Wel is er een tweetal voorwaarden waaraan voldaan moet worden om het RK Teams te mogen schieten:

  • teamleden moeten lid zijn van dezelfde vereniging,
  • en teamleden moeten minimaal zes individuele regiocompetitiewedstrijden geschoten hebben in het seizoen 2021-2022.
    UPDATE 7 december: voor deelname aan het RK Indoor Teams volstaan vijf geschoten wedstrijden. Klik hier voor een nadere toelichting op deze versoepeling.

De Rayon Kampioenschappen Indoor Teams worden gehouden in het weekend van 12 en 13 februari 2022.
Op 14 en 15 mei 2022 staan de Rayon Kampioenschappen 25m1p Teams op het programma.

Inschrijving via MijnHandboogsport
De Hoofd Wedstrijd Leider (HWL) van de vereniging kan vanaf nu de teams aanmelden voor het RK Teams. Hierbij kan ook de voorlopige teamsamenstelling al worden ingevoerd. Na afloop van de regiocompetitite wordt gecontroleerd of alle ingeschreven teamleden aan de gestelde voorwaarden voldoen.
Voor inschrijvingen gaat de HWL naar https://mijn.handboogsport.nl, menu Beheer vereniging, kaartje Teams RK.

Inschrijftermijn
Teamsamenstellingen voor het RK Indoor kunnen gewijzigd worden t/m zondag 9 januari 2022.
Teamsamenstellingen voor het RK 25m1p kunnen gewijzigd worden t/m zondag 3 april 2022.

Indien een team na de genoemde deadline incompleet raakt, mag een een invaller worden opgesteld. Hierbij geldt dat de invaller tijdens de competitie geen hoger gemiddelde mag hebben neergezet dan de uitvaller. 

Klasse-indeling
De gemiddelden van de teamleden in de regiocompetitie bepalen de teamsterkte. Op basis van de ontvangen aanmeldingen voor het RK Teams wordt een ranking gemaakt. De sterkste teams worden ingedeeld in de Ereklasse, de overige teams worden naar rato verdeeld over de overige klassen.

Bondskampioenschappen Teams
Plaatsing voor de Bondskampioenschappen Teams verloopt traditiegetrouw via de Rayonkampioenschappen. Tijdens de BK komen de teams in dezelfde klasse uit als tijdens het RK. In principe wordt het BK met dezelfde teamleden geschoten als het RK. Eventuele invallers moeten voldoen aan de invallersbepaling zoals hierboven beschreven.