Duidelijk, herkenbaar en innovatief sportaanbod NHB

“Over vijf jaar heeft de NHB een inclusief sportaanbod voor alle erkende disciplines”, zo luidt een van de doelstellingen uit het Meerjarenbeleidsplan 2021+ van de NHB. Deze ambitie geeft aan dat er nog winst te behalen is waar het gaat om het huidige sportaanbod van de bond. Jaarlijks organiseren we vele competities, wedstrijden en kampioenschappen, maar de basis moet sterker en meer uniform. Bovendien zijn er nog ‘gaten’ in het aanbod.

In het bestaande wedstrijdaanbod zijn bepaalde disciplines ondervertegenwoordigd. Ook sluiten competities niet altijd aan bij de wensen van de (potentiële) leden en kunnen evenementen aantrekkelijker zijn voor media en sponsoren. Ook zouden wedstrijden structureel ingezet kunnen worden als leermomenten in de opleidingen.

Als een van de eerste antwoorden op deze constateringen presenteren we de Lowlands Archery Series. Er is een Commissie Evenementen die onder regie van het bondsbureau de Lowlands Archery Series ondersteunt.

Disciplines
Het idee is dat op termijn alle – door de NHB erkende – disciplines worden vertegenwoordigd in de Lowlands Archery Series. Om te beginnen gaan we bestaande competities onderbrengen in het concept van de Lowlands Archery Series. Dat betekent het volgende:

Oud  Nieuw
Shooter of the Year Lowlands Archery Series 3D
Lowlands Shootout Indoor Lowlands Archery Series Indoor
Lowlands Shootout Outdoor Lowlands Archery Series 50/70 ronde
JeugdFITA Lowlands Archery Series Jeugd
Dutch Open Runarchery Cup Lowlands Archery Series Run Archery
Field Cup Lowlands Archery Series Veld

Nieuwe wedstrijdseries
Daarnaast is er in het concept van de Lowlands Archery Series ruimte voor nieuwe competitievormen en experimenten. Concreet voorbeeld is het voornemen om een Lowlands Archery Series 900-ronde te introduceren. Hiermee willen we het ‘gat’ tussen de bondscompetities en de Lowlands Archery Series 50/70 ronde kleiner maken, waardoor er voor meer schutters mogelijkheden zijn om op eigen niveau te sporten en waar gewenst te presteren.

Wat verandert er?
Allereerst verandert de naamgeving van de wedstrijdseries. Daarnaast is er een overkoepelend logo voor alle deelnemende wedstrijdseries. Elke wedstrijdserie krijgt bovendien een herkenbaar eigen logo, maar wel in dezelfde stijl als het uniforme logo. Dit betekent ook dat er aankleding beschikbaar komt voor alle wedstrijden die binnen deze series vallen.

Commissie Evenementen
De NHB is in staat, door het bundelen van kennis en ervaring, verenigingen te ondersteunen bij het organiseren van evenementen onder de Lowlands Archery Series. Hiervoor heeft de NHB een Commissie Evenementen opgericht. De Commissie gaat mensen enthousiasmeren om namens de NHB evenementen te komen versterken waarbij de NHB de regie heeft over het Event Team met functionarissen en vrijwilligers.

Wie horen er (in ieder geval) in het Event Team?

  • Wedstrijdleiders
  • Director of Shooting (‘knoppenist’)
  • Scoreverwerkers (Ianseo)
  • Media mensen (foto, video, sociale media)
  • Speakers, commentatoren
  • Scheidsrechters
  • Vrijwilligers

Wat is de toegevoegde waarde van de Commissie Evenementen?

  • Beheer, onderhoud en planning materialen, apparatuur en aankleding
  • Faciliteren snuffelstages (voor geïnteresseerden)
  • Faciliteren opleidingen (stages en bijscholingen)
  • Verzorgen, uitvoeren en actualiseren draaiboeken
  • Planning centrale functionarissen (wedstrijdleider, scheidsrechters, scoreverwerkers, etc) en vrijwilligers
  • Ondersteuning verenigingen
  • Planning evenementen onder regie Bondsbureau.

Waarom deze veranderingen?
Deze veranderingen hebben meerdere redenen:

  1. Hiermee willen we antwoord geven op een gehoorde klacht van handboogsporters dat het wedstrijdaanbod onoverzichtelijk is. Allerlei soorten competities en wedstrijden lopen kris-kras door elkaar waardoor sporters door de bomen het bos niet meer zien. Met een nieuwe aanpak willen we hier meer structuur in brengen.
  2. Door de naamgeving en logo’s van de verschillende wedstrijdseries op elkaar af te stemmen creëren we duidelijkheid voor sporters. Het is daarmee duidelijk welke wedstrijden onderdeel uitmaken van het sportaanbod van de NHB.
  3. We willen zorgen dat het duidelijk is dat alle disciplines meetellen. Alle disciplines tellen mee, alle sporters tellen mee, alle wedstrijden tellen mee.
  4. Voor verenigingen wordt het interessanter om wedstrijden te organiseren. Immers, er is gegarandeerde aandacht, meer exposure, gerichte ondersteuning van, voor en door verenigingen, en een grotere kans om het deelnemersveld te versterken.
  5. Daarnaast is een duidelijk format voor meerdere disciplines ook een kans om meer media en sponsoren aan te trekken. De propositie van de handboogsport wordt alleen maar sterker als we krachten bundelen.