De trainersopleidingen van de NHB hebben een positief oordeel ontvangen van NOC*NSF naar aanleiding van een zogeheten audit. Deze positieve uitslag betekent dat onze trainersopleidingen weer voor vier jaar erkend zijn door NOC*NSF.

Het doel van de Audit Sportkader is vaststellen of de toetsing van (opgeleid) sportkader door sportbonden in overeenstemming is met de KSS (Kwalificatie Structuur Sport) en de daarop gebaseerde toetsdocumenten. De audit bestaat uit drie onderdelen: desk research, een gesprek met de toetsingscommissie en een visitatie tijdens de praktijkbeoordeling. Dat laatste heeft even op zich laten wachten omdat praktijkexamens door corona moesten worden uitgesteld.

We zijn trots op deze uitslag en willen onze docenten, de toetsingscommissie en beoordelaars hartelijk bedanken!

Foto: Robert Vogels