Vorig jaar is de NHB gestart met het project ‘Meer en beter kader’. De naam van dit project valt op twee manieren uit te leggen: er zijn meer goede trainers, instructeurs, scheidsrechters en wedstrijdleiders nodig, maar ook is er een betere organisatiestructuur nodig om dit kader op te kunnen leiden.

Als eerste stap om ons opleidingsaanbod van ‘goed naar beter’ te brengen, hebben we onze visie
op leren en opleiden opgesteld. Deze visie is tot stand gekomen na verschillende gesprekken werksessies met medewerkers van het bondsbureau, de commissie opleidingen, andere opleiders en een externe projectleider.

Nu is ook de volgende stap gemaakt: een organisatiestructuur met een taak- en rolverdeling die past bij hoe de NHB haar opleidingen wil neerzetten. Tot voor kort waren er alleen de commissie opleidingen, de toetsingscommissie en natuurlijk de opleiders. Enkele leden van deze groepen hadden echter een ongewenste dubbelrol.

Deze rollen en bijbehorende taken zijn nu duidelijker afgekaderd. De grootste verandering is de oprichting van de stuurgroep opleidingen. De stuurgroep werkt op strategisch en tactisch niveau. Dit betekent dat de leden van de stuurgroep advies geven over het ontwikkelen en uitvoeren van het volledige opleidingsaanbod van de NHB, voor trainers, instructeurs, scheidsrechters, wedstrijdleiders, etcetera. Het bondsbureau vertaalt dit advies – samen met het vrijwilligerskader voor opleidingen – in acties.

De leden van de stuurgroep:

  • Honzik Pavel (lid bondsbestuur)
  • Liduina van Neerven (docent opleiding handboogtrainer niveau 2 en 3)
  • David Stevenhagen (docent instructeursopleidingen)
  • Jacqueline van Rozendaal (hoofdcoach)
  • Sabine Brok (medewerker opleidingen bondsbureau – ondersteunend)

De leden van de toetsingscommissie:

  • Jasper van der Hoeven
  • Ger van Dalen

Vragen of ideeën? mail naar opleidingen@handboogsport.nl

Wil je scheidsrechter, trainer of wedstrijdleider worden? De data van de eerstvolgende opleidingen zijn te vinden op onze opleidingspagina (klik op de opleiding die je voorkeur heeft).