Vrijwilligers maken de handboogsport. Om de sport te organiseren, zijn er mensen nodig. Op dit moment zijn er plekken waar we goed mensen kunnen gebruiken. Een overzicht met de volgende functies:

  • Hoofdtrainer RTC Zuid-Holland
  • Bestuurders rayon 1
  • Leden verenigingspanel
  • Leden tijdelijke werkgroep ‘handboek handboogaccommodaties’

Deze vacatures zijn ook te vinden onder de kop ‘De NHB – vacatures’. Heb je ook een vacature en wil je die onder de aandacht brengen van iedereen binnen de handboogsport? Stuur die dan door naar solliciteren@handboogsport.nl.

Wil jij je inzetten voor de handboogsport, maar je weet niet op welke manier neem dan gewoon even contact op met het bondsbureau via solliciteren@handboogsport.nl.


Hoofdtrainer RTC Zuid-Holland
Ben jij een goed opgeleide trainer en geef je graag training aan talentvolle jongeren? Dan hebben wij een mooie uitdaging voor je! Het RTC Zuid-Holland maakt, met drie andere RTC’s (Flevoland, Limburg en Noord-Brabant, deel uit van de opleidingspiramide van de NHB. In een RTC worden recurve- en compoundsporters tussen 12 en 20 jaar begeleid die zijn geselecteerd op grond van hun prestaties en/of ontwikkelpotentieel. Zij krijgen in het RTC op dit moment wekelijks een training door deskundige jeugdtrainers. Ook zijn er in 2023 extra trainingsmomenten op TeamNL centrum Papendal voorzien, waarbij samen optrekken met andere RTC’s en de technische staf op Papendal onderdeel is van het programma. De trainer die wij zoeken beschikt minimaal over een trainingsopleiding op HBT 3 niveau (of is daarvoor in opleiding) en heeft aantoonbaar trainingservaring, het liefst met jongeren. De trainer is bereid te werken vanuit het Meerjarenopleidingsplan.
Wij verwachten naast sporttechnische kennis en ervaring een hoofdtrainer die enthousiast wordt van het leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling van jonge mensen. Het profiel van de hoofdtrainer is op te vragen bij Willem van de Worp, programmamanager topsport via: willemvandeworp@handboogsport.nl. De hoofdtrainer ontvangt de maximale van belasting vrijgestelde vrijwilligersvergoeding per jaar en daarnaast een reiskostenvergoeding. Een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) is voorwaarde om deze functie te kunnen vervullen.


Rayon 1
Voor het bestuur van rayon 1 wordt gezocht naar een budgethouder en secretaris. Reageren kan via voorzitter@rayon1.nl. Ook de functies van bestuurder 25m1p en bestuurder RunArchery staan open.

Budgethouder
De budgethouder is verantwoordelijk voor alle betalingen van Rayon 1. Jij zorgt er voor dat de begroting én de afrekening kloppen, maakt een mooie verdeelsleutel voor de kosten van de Regiowedstrijden 18m3p, 25m1p, de Rayon kampioenschappen van alle disciplines en andere wedstrijden binnen het Rayon. Daarnaast heb je twee keer per jaar een vergadering met de financiële commissie van de NHB waarin o.a. de begroting en jaarrekening van de NHB besproken worden. Natuurlijk ben je ook aanwezig bij de bestuurs- en ledenvergadering en de andere overlegmomenten van het Rayonbestuur. Je bent hier ongeveer 1 à 2 uur per week mee bezig, met een piek rond de momenten waarop de begroting en afrekening gemaakt moeten worden.
Secretaris
Als secretaris van Rayon 1 ben je aanwezig bij alle vergaderingen en overlegmomenten. Je maakt notulen van de ledenvergadering en bestuursvergadering en korte aantekeningen van de overige overlegmomenten. Daarnaast regel je dat deze afspraken ook allemaal op de agenda staan en bereid je ze voor. Daarnaast is het jouw taak om de mailbox bij te houden en heb je korte lijntjes met de voorzitter en budgethouder om snelle zaken af te handelen. Al met al is dit ongeveer 1 a 2 uurtjes werk per week, met een piekmoment rond de bestuurs- en ledenvergaderingen die 2x per jaar plaatsvinden.
25m1p
Als bestuurder met aandachtsgebied 25m1p help jij om binnen ons Rayon al deze wedstrijden vorm te geven. Je helpt met organiseren van de NHB beker én de Rayonkampioenschappen en ondersteunt tevens de regio’s in het organiseren van de competitie wedstrijden. Daarnaast werk je samen met de bestuurder Indoor (18m3p) en neem je deel aan de commissievergaderingen indoor & 25m1p namens Rayon 1, waarin deels ook het beleid rondom deze wedstrijden wordt vormgegeven. Daarnaast en je natuurlijk aanwezig bij alle vergaderingen van het Rayon bestuur en vind je het leuk om regelmatig even bij te praten in de overlegmomenten. Dit alles kost je ongeveer 1 uur per week, met een piek moment rond de start van de competities.
RunArchery
Deze steeds meer in opkomst rakende vorm van handboogschieten verdient ook een bestuurder binnen Rayon 1. Jouw taken liggen nog een beetje open, aangezien dit een vrij nieuwe tak van sport is, maar vast staat dat jij het aanspreekpunt binnen ons Rayon bent voor verenigingen die een wedstrijd willen organiseren of anderszins ondersteuning hierbij nodig hebben. Daarnaast denk je graag mee over hoe we met zijn allen de sport zo leuk mogelijk kunnen houden, ben je aanwezig bij onze leden en bestuursvergaderingen en de periodieke overlegmomenten. Wij denken dat je hier ongeveer 1 uur per week mee bezig bent.

Verenigingspanel

Het verenigingspanel bestaat uit een wisselende groep bestuurders, ondersteund door een medewerker van het bondsbureau, die tweewekelijks samenkomt. Ze wisselen kennis en ervaringen uit over alles waar verenigingen mee te maken hebben. Denk aan ledenwerving, accommodatiebeheer, bestuurszaken of een veilig sportklimaat. En zo zijn er nog oneindig veel thema’s te benoemen, die iedereen ook zelf kan inbrengen. De resultaten worden gedeeld via de website, sociale media en/of nieuwsbrief, zodat andere verenigingen er hun voordeel mee kunnen doen. Want waarom zou elke vereniging het wiel opnieuw moeten uitvinden? Voel jij je geroepen of staat jouw vereniging voor een uitdaging die je graag in het panel besproken zou zien? Stuur dan een mail naar: projecten@handboogsport.nl.


Werkgroep actualiseren Handboek Handboogaccommodaties

Het boekwerk ‘Normen en richtlijnen handboogaccommodaties’ is dringend aan vernieuwing toe. Binnenkort willen we starten met een werkgroep die gericht dit document tegen het licht houdt en in een beperkt aantal onlinesessies komt tot een nieuw handboek. Vind jij het leuk om hier aan mee te werken, reageer dan via solliciteren@handboogsport.nl.