In het Nationaal Preventieakkoord hebben alle sportbonden en NOC*NSF met het Ministerie van VWS de ambitie vastgelegd dat uiterlijk in 2025 alle sportevenementen en sportverenigingen (en de directe omgeving) rookvrij zijn.

De sportsector wil namelijk dat iedereen kan genieten van sport in een rookvrije omgeving. Zo dragen we bij aan de ambitie van de Rookvrije Generatie om ieder kind de kans te geven om volledig rookvrij op te groeien. Zo beschermen we opgroeiende kinderen tegen de schadelijke gevolgen van (mee)roken en is de kans veel kleiner dat ze op den duur zelf gaan roken. De sport wordt dus rookvrij en de Nederlandse Handboog Bond natuurlijk ook.

Met het tekenen van het Nationaal Preventieakkoord gaan wij de volgende stappen zetten:

Het goede voorbeeld

 1. Als sportbond kijken we waar we zelf het goede voorbeeld kunnen geven en voeren dat door:

    • We creëren een rookvrije omgeving op de plekken waar wij als bond actief zijn, waar mogelijk inclusief de entree, de parkeerplaatsen en de terrassen.
    • We stimuleren dat functionarissen van de bond niet roken terwijl zij in functie zijn. (Invoering uiterlijk 1 juli 2023)
    • Om dit te bekrachtigen stellen wij gedragsregels op voor de bij de bond aangesloten functionarissen (trainers, coaches, scheidsrechters en dergelijke) waarin opgenomen is dat men niet rookt wanneer men in functie is. (Invoering uiterlijk 1 juli 2023). Deze gedragsregels worden opgenomen in het contract dat een bondsfunctionaris bij aanstelling ontvangt en bij het volgen of behalen van een licentie als opleider, trainer, scheidsrechters, et cetera.

Communicatie en agendering vanuit de sportbond

 2. Wij communiceren dit statement en dragen de gezamenlijke campagne voor rookvrije sport uit. (Uiterlijk vanaf 7 december 2022)

 

 3. Wij agenderen rookvrije sport op relevante overleggen met clubbestuurders, stimuleren hen om rookvrij te worden en informeren hen over de mogelijkheden om daarin ondersteund te worden. (Invoering uiterlijk vanaf 1 januari 2023)

 

Sportevenementen
4. Het gehele evenemententerrein van alle sportevenementen waar wij als sportbond (mede)organisator van zijn, is rookvrij (Uiterlijk vanaf 1 juli 2023).

 

Sportclubs
5. Alle wedstrijden op nationaal niveau vinden plaats op een sportaccommodatie die volledig rookvrij is (Invoering uiterlijk 1 augustus 2023).

 

6. Alle sportaccommodaties van de bij ons aangesloten sportclubs zijn volledig rookvrij, inclusief waar mogelijk op en nabij de looproutes van en naar de entree(s), parkeerplaats(en) en fietsenstalling(en) (Invoering uiterlijk 1 augustus 2024). Hierbij wordt de volgende voortgang nagestreefd: 1 augustus 2023: minimaal 50% volledig rookvrij en 1 januari 2024: minimaal 75% volledig rookvrij.

 

Monitoring
7. Wij monitoren of de bij ons aangesloten sportclubs en voor onze sport georganiseerde sportevenementen geheel rookvrij zijn en delen de ontwikkelingen op dit gebied met alle bij de bond aangesloten sportclubs en NOC*NSF. (Invoering uiterlijk 1 juli 2023)

 

Minimaal éénmaal per jaar delen we een overzicht waarin van alle bij ons aangesloten sportclubs aangegeven wordt of ze (gedeeltelijk) rookvrij zijn. Deze data mag -met inachtneming van de AVG-regels- worden gepubliceerd door NOC*NSF en de Rookvrije Generatie.