Vanaf januari 2023 doet Handboogsport Nederland mee aan het grootschalige, onafhankelijke Onderzoek Topsportcultuur. Samen met Handboogsport Nederland doen er nog vijf sporten mee aan het onderzoek.

Onderzoeker Marjan Olfers is verheugd met de nieuwe instroom “We zijn bezig met het grootste onafhankelijke cultuuronderzoek in de topsport ooit. Het afgelopen jaar hebben we gebruik om alle vragenlijsten te ontwikkelen, literatuuronderzoek te doen en de methodiek scherp te krijgen met de eerste vier deelnemers. Dat is gelukt en nu zijn we klaar om volgende sporten in te laten stromen.

Het onderzoek startte in januari 2022 met judo, volleybal, wielrennen en ijshockey. Het onderzoek naar deze sporten is nog niet afgerond. “We zijn natuurlijk afhankelijk van de internationale sportkalender, als het gaat om het plannen van interviews en het collectief laten invullen van vragenlijsten door de topselecties. De kwaliteit van het onderzoek is belangrijker dan de snelheid. We hebben een looptijd van drie jaar en daarbinnen willen we uiteindelijk zo’n 20 (top)sporten onderzoeken.”, aldus Olfers

Willem van de Worp, manager topsport, zal zowel Handboogsport Nederland als de Nederlandse Curling Bond vertegenwoordigen in dit onderzoek. “Het is voor ons als kleinere sporten vanzelfsprekend om hier aan deel te nemen. Als je de totale cultuur in kaart brengt, horen daar ook alle type topsporten bij. Daarbij kan een organisatie alleen maar beter worden van de aanbevelingen die zullen volgen”.

Sinds januari 2023 is Chef de Mission Pieter van den Hoogenband ambassadeur van het Onderzoek Topsportcultuur. Op de vraag waarom hij deze rol heeft geaccepteerd zegt hij in TOP, de nieuwsbrief van het onderzoek: ‘Dat is voor mij echt een ‘no brainer’ – ik ben Chef de Mission van de Olympische ploeg die in 2024 naar Parijs gaat. Natuurlijk is een optimale cultuur enorm belangrijk voor optimale prestaties. Daar doen we alles voor, dus ook actief bijdragen aan onderzoek.’

Over het onderzoek
In het Onderzoek Topsportcultuur wordt onderzocht welke factoren een rol spelen in de cultuur van de topsport. Uit welke elementen bestaat een cultuur binnen een specifieke sport? Daarbij wordt zowel naar negatieve als positieve elementen gekeken.

Het is voor het eerst dat in Nederland zo’n grootschalig en breed opgezet onderzoek naar topsportcultuur wordt uitgevoerd. Alle zogeheten ‘actoren’ worden in het onderzoek meegenomen: topsporters, ex-topsporters, trainers en coaches, ouders, bonden, clubs, overheden, sponsoren, internationale organisaties, NOC*NSF en Platform Ondernemende Sport (POS). Ook wordt de grote diversiteit aan sporten binnen het onderzoek gewaarborgd: individuele en teamsporten, binnen- en buitensporten, gehandicaptensport, wel/ niet jurysporten, wel/ niet contactsporten, winter- en zomersporten, gemotoriseerde sport, etc.

Kernteam onderzoek
Het onderzoek wordt uitgevoerd door prof. mr. Marjan Olfers (hoogleraar Sport en Recht Vrije Universiteit Amsterdam, onderzoeksbureau Verinorm), Froukje Smits MSc (sportpedagoog Hogeschool Utrecht), dr. mr. Anton van Wijk (jurist, psycholoog en criminoloog, onderzoeksbureau Verinorm). Dr. Cees Vervoorn (manager toegepaste wetenschap Kenniscentrum Sport & Bewegen) is coördinator van het onderzoek. Gezamenlijk vormen zij de kerngroep van het onderzoek dat als titel meekreeg Onderzoek Topsportcultuur. Het onderzoek wordt gefinancierd door het ministerie van VWS.