Op zaterdag 4 maart 2023 gaven De Rozenjagers uit Stein het startschot voor hun jubileumjaar. In een gezellig versierde accommodatie kwamen de leden van jong tot oud bij elkaar voor een officieel gedeelte en natuurlijk een speciale jubileumwedstrijd. Het werd een gezellige happening.

Handboogsportvereniging HBS De Rozenjagers Stein is op 3 Maart 1973 opgericht. De eerste trainingen werden gehouden in de achtertuin van de heer Jan Smeets te Meers. Ongeveer een jaar na oprichting kreeg de vereniging een eigen stuk grond, waarop het eerste echte clubgebouw werd gebouwd. In datzelfde jaar werden De Rozenjagers Nederlands kampioen in de B-Klasse. Dit gaf hun het recht de Nederlandse kampioenschappen te organiseren in Stein. In de loop der jaren werd de accommodatie verbeterd, zodat er onder meer een uitstekende binnenbaan ontstond waar menig kampioenschap is verschoten. De huidige accommodatie werd door de toenmalige burgemeester van Stein in 2009 officieel heropend. Ook leverde de club meerdere kampioenen op de verschillende niveaus. Iets waar de club met recht trots op mag zijn.

Complimenten
Bij de start van het jubileum kreeg voorzitter Julien Jumpertz een cheque van 350 euro uitgereikt van wethouder Joep Ummels. De wethouder deelde enkele mooie complimenten uit aan de vereniging over de manier waarop De Rozenjagers deel uitmaken van de samenleving in Stein. Uit handen van NHB-bondsdirecteur Arnoud Strijbis kreeg de voorzitter een mooie bos bloemen. Normaliter hoort bij een 50-jarig jubileum een speciaal aandenken, maar die wordt later dit jubileumjaar uitgereikt. De fabriek waar dit aandenken vandaan moeten komen, is namelijk recentelijk afgebrand met leverproblemen als gevolg. De bondsdirecteur deelde complimenten uit aan de vereniging en de voorzitter in het bijzonder, vanwege zijn zeer actieve rol voor de handboogsport. Ook onderstreepte hij dat De Rozenjagers het jubileumjaar niet alleen vandaag vieren, maar ook in de loop van het jaar met diverse activiteiten.

Jubilarissen
Vervolgens werden twee leden in het zonnetje gezet, omdat zij samen 50 jaar lid zijn van De Rozenjagers. Zowel lid van de nationale selectie compound Jean-Pascal Everaers als de huidige voorzitter Julien Jumpertz zijn 25 jaar lid en werden daarom terecht in het zonnetje gezet. Na de huldigingen was er een speciale jubilieumwedstrijd onder bezielende leiding van Jan Mooren, waarin exact 50 punten moesten worden geschoten op een zogenaamd casinoblazoen.

Ook een jubileum bij de vereniging?
Voor een bij de NHB aangesloten vereniging die 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175 en 200 jaar enzovoorts bestaat, kan het bondsbestuur een aandenken toekennen. De aanvraag hiertoe dient schriftelijk door de betreffende vereniging bij het bondsbestuur te worden ingediend via info@handboogsport.nl. Na toekenning zal een lid van het bondsbestuur of de algemeen directeur het aandenken komen uitreiken.