Eind januari kreeg de NHB het predicaat Koninklijk uitgereikt, waardoor de Bond zich Koninklijk mag noemen. Een grote eer en passend bij de historie en de toekomst van het handboogschieten in Nederland. Dit betekent echter ook dat onze statuten moeten worden aangepast om de naamswijziging door te voeren. De nieuwe statuten zijn ter besluitvorming geagendeerd voor de Bondsraad van 17 juni 2023, welke dit jaar wordt gehouden in Zeist.

Op de agenda van de Bondsraad staan verder het bestuurlijk en financieel jaarverslag over 2022, een voorstel tot wijziging van de reglementen voor de Rayonkampioenschappen, Bondskampioenschappen en Nationale Kampioenschappen Indoor en 25m1pijl, en het nieuwe algemeen reglement dat volgt uit de nieuwe statuten. Bij de statutenwijziging zijn tevens de bepalingen over tuchtrecht geactualiseerd en de mogelijkheid tot digitaal vergaderen conform de nieuwe wetgeving toegevoegd. De statutenwijziging van de Bond betekent niet dat alle aangesloten verenigingen de statuten moeten wijzigen.

De agenda en alle stukken zijn hier te vinden: Stukken Bondsraad 17 juni 2023.
Voor vragen en/of opmerkingen over de stukken voor de Bondsraad kan contact worden opgenomen met de algemeen directeur via arnoudstrijbis@handboogsport.nl.

Rayonvergaderingen
Zoals gebruikelijk zijn er in de aanloop naar de Bondsraad ook rayonvergaderingen:
– 30 mei rayon 3,
– 31 mei rayon 4,
– 10 juni rayon 1, en
– 12 juni rayon 2.
Voor informatie over deze vergaderingen kan contact worden opgenomen met de rayonsecretarissen.